Zakończyliśmy #2SympoMuz…

II SYMPOZJUM MUZEALNICZE “Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” 1-2. marca 2019, Toruń Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK II Sympozjum Muzealnicze poświęcone było zbadaniu relacji między humanistyką cyfrową i działalności instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego,ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.…

Startują zapisy na Warsztaty w ramach IISympoMuz!

O godz. 12:00 ruszają zapisy na Warsztaty w ramach II Sympozjum Muzealniczego. Żeby się zapisać wystarczy w treści wiadomości wskazać tytuł warsztatów, swoje imię i nazwisko oraz dane do kontaktu (nr telefonu – na wypadek zmiany godziny warsztatów i otrzymania przypomnienia o warsztatach sms-em). Wiadomość należy przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl WARSZTATY:8:30-9:30 – Dotknij, posłuchaj i zobacz…

Warsztaty IISympoMuz #5 M. Wilkowski o narzędziach CLIRINu

Marcin Wilkowski, programista z Centru Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzi warsztaty pt. Budowanie i podstawowe analizowanie korpusów w tekstach muzealniczych za pomocą narzędzi CLARINu. Będą one poświęcone pracy korpusowej z tekstami muzealniczymi. Analiza korpusów może być przydatnym wsparciem tradycyjnych badań literatury muzealniczej, a narzędzia konsorcjum CLARIN-PL umożliwiają jej wykonywanie bez konieczności programowania.Do udziału w warsztacie zapraszamy…

Warsztaty IISympoMuz #4 A. Janus – Muzea, technologie, odbiorcy

Warsztaty pt.  Muzea, technologie, odbiorcy poprowadzi Aleksandra Janus, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury. Biorąc za punkt wyjścia typologię odbiorców cyfrowych zasobów kultury pochodzącą z badań projektów digitalizacyjnych w Polsce, podczas warsztatów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób muzea i instytucje pamięci mogą aplikować do swoich potrzeb metody, narzędzia i metodyki wypracowane w sektorze technologicznym, w sposób który…

Warsztaty IISympoMuz #3 I. Mrochen o dostępności www

Warsztaty pt.  Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum poświęcone zasadom dostępności w Internecie poprowadzi dr Izabela Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Prężenie rozwijające się nowe technologie umożliwiają otwarty dostęp do zasobów edukacji, kultury i sztuki. Jednak nadal występują bariery w środowisku cyfrowym, które ograniczają dostęp osobom starszym i osobom…

Warsztaty IISympoMuz #2 D.M. Piotrowski i Omeka

Kolejne z bloku warsztatów poświęcone będą tworzeniu kolekcji cyfrowych i wystaw muzealnych za pomocą systemu Omeka. Warsztaty dedykowane są osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i  umiejętności z zakresu budowy cyfrowych kolekcji muzealnych oraz  narracyjnych wystaw. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie dostosować szablon graficzny, dodać cyfrowe odwzorowania muzealiów wraz z metadanymi, a następnie osadzić je w kontekście, w ramach narracyjnych  ekspozycji.…

Warsztaty na IISympoMuz #1 A. Krzyżanowska o standardach ewidencjonowania

Już 2. marca odbędzie się siedem warsztatów związanych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych w muzealnictwie i do badań nad muzealnictwem. Jedne z nich poprowadzi Agnieszka Krzyżanowska z Muzeum Narodowego w Poznaniu, która opowie o standardach ewidencjonowania muzealiów w odniesieniu do przepisów prawnych.Warsztat ma na celu porównanie wymaganych przepisami prawnymi sposobów ewidencjonowania muzealiów a możliwościami baz danych opartych na (różnych) standardach i schematach. Podczas…

logo warsztatów MediaLab Katowice do warsztatów dotyczących wizualizacji danych

Warsztaty „Wprowadzenie do wizualizacji danych” MediaLab w Katowicach (26.05.2018)

MediaLab Katowice zaprasza na warsztaty Wprowadzenie do wizualizacji danych | Summer Lab, które odbędą się 26. maja 2018 r. w Katowicach (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice). Wizualizacja danych pomaga w zrozumieniu skomplikowanych zjawisk i procesów. Może służyć jako narzędzie pomocne w analizie i badaniach, jak i…

Wykład i warsztaty „Cyfrowe dokumentacje muzealne. Pamięć w zero-jedynkowym świecie” (16.12.2017)

Zapraszamy na wykład wprowadzający do warsztatów na temat digitalizacji zbiorów pt. „Cyfrowe dokumentacje muzealne. Pamięć w zero-jedynkowym świecie”, który odbędzie się  16. grudnia 2017 r. (sobota), o godz. 12:00 w sali 315 (Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, Toruń). Wykład wygłosi p. Alicja de Rosset, specjalista ds. digitalizacji z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony…