Warsztaty pt.  Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum poświęcone zasadom dostępności w Internecie poprowadzi dr Izabela Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Prężenie rozwijające się nowe technologie umożliwiają otwarty dostęp do zasobów edukacji, kultury i sztuki. Jednak nadal występują bariery w środowisku cyfrowym, które ograniczają dostęp osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki systematycznemu wdrażaniu zasad WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), każdy użytkownik zdigitalizowanych zasobów będzie mógł swobodnie dotrzeć do potrzebnych informacji.

Projektanci stron www bagatelizują osoby, które korzystają z technologii wspomagającej, która w dużej mierze oparta jest na poprawnym kodzie html. Dlatego niezmiernie ważnym elementem spotkania warsztatowego jest samodzielne sprawdzenie czy obrazy, zdjęcia, ilustracje, wykresy, itd. są zaopatrzone w atrybut <alt> w kodzie html, dodawanie alternatywy tekstowej do każdego obrazu w dokumentach (doc/docx, ppt, pdf, excel), sprawdzenie współczynnika kontrastu, itd.

Ponadto, dzięki nowym technologiom dostęp do coraz więcej zasobów muzealnych jest możliwy m.in. dzięki dostępnym elementom mulitmedialnym, które można zobaczyć i usłyszeć dzięki wdrożeniu transkrypcji, napisów oraz audiodeskrypcji.

Spotkanie jest podzielone na poszczególne moduły, które zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu, będą fundamentem w nauce dostępności w środowisku cyfrowym: “Przyjdź i wprowadź dostępność o świata kultury i sztuki”!
2. marca, godz. 8:30-9:30

Warsztaty odbędą się 2. marca o godz. 8:30, na Wydziale Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, I piętro, sala komputerowa.

ZAPISY:
Od 14.02. o godz. 12:00!
W celu zapisania się wystarczy wskazać właściwe warsztaty, podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres meilowy i przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl

Więcej o warsztatach >>>


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz