Warsztaty pt. Bazy danych online – co można w nich znaleźć, a czego nie można i jak temu zaradzić, poprowadzi Alicja de Rosset z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Obejmą one przegląd kilku dostępnych online portali z zasobami muzealnymi i ich analizę w grupach pod kątem przeszukiwalności i użyteczności danych. Uczestnicy sprawdzą co działa dobrze, a co nie i dlaczego. Co muzealnik może zrobić, aby zasoby udostępniane przez niego były jak najlepiej znajdowalne i… aby ktokolwiek chciał ich szukać?

Warsztaty odbędą się 2. marca o godz. 14:30-15:30, na Wydziale Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, I piętro, sala komputerowa.

ZAPISY:
Od 14.02. o godz. 12:00!
W celu zapisania się wystarczy wskazać właściwe warsztaty, podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres meilowy i przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl

Więcej o warsztatach >>>


Alicja de ROSSET
Absolwentka Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, słuchaczka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie muzealne zbierała przez kilka lat w Muzeum Zamkowym w Malborku m.in. jako inwentaryzator i administrator muzealnej bazy danych, od 2013 r. współpracowała Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy projekcie e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów, obecnie pracuje w NIMOZ jako główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów, zajmuje się szeroko pojęto problematyką dokumentacji i zarządzania zbiorami (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i cyfrowym), a szczególnie problemami prawnymi z tym związanymi. Członek zespołów sterujących w programach Kultura+, Kultura Cyfrowa i w jury konkursu Sybilla. Szkoli i wykłada z zagadnień związanych z dokumentacją i digitalizacją muzealiów, jest certyfikowanym trenerem Standardu Zarządzania Zbiorami – SPECTRUM.


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz