Już 2. marca odbędzie się siedem warsztatów związanych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych w muzealnictwie i do badań nad muzealnictwem.

Jedne z nich poprowadzi Agnieszka Krzyżanowska z Muzeum Narodowego w Poznaniu, która opowie o standardach ewidencjonowania muzealiów w odniesieniu do przepisów prawnych.Warsztat ma na celu porównanie wymaganych przepisami prawnymi sposobów ewidencjonowania muzealiów a możliwościami baz danych opartych na (różnych) standardach i schematach. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 30. sierpnia 2004 r. z sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowani zabytków w muzeach oraz z wybranymi standardami opisu metadanowego. Następnie, w części praktycznej, postaramy się opisać „muzealium” według omówionych schematów i zasad.

Agnieszka KRZYŻANOWSKA – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wcześniej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zajmuje się merytoryczną administracją danych dotyczących opisu metadanowego obiektów muzealnych, prowadzi szkolenia z zakresu opisu muzealiów i obsługi muzealnej bazy danych.

ZAPISY:
Od 14.02. o godz. 12:00
W celu zapisania się wystarczy wskazać właściwe warsztaty, podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres meilowy i przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl

Więcej o warsztatach >>>


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz