Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada br w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację jego rezultatów tak w tradycyjnej postaci publikacji i…

1895 – Katalog urzędowy drugiej Poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej, Poznań

Katalog urzędowy drugiej Poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej 1895Wydział Redakcyjny Komitetu Wystawowego. Wydawca: Rudolf MossePoznań 1895 Właściciel praw: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukLokalizacja oryginału: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=130018 [mb]

Zaproszenie – promocja książki prof. Józefa Poklewskiego

W imieniu zespołu redakcyjnego – Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej oraz Małgorzaty Wawrzak mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki prof. Józefa Poklewskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wybitnego historyka sztuki i zasłużonego badacza dziejów sztuki polskiej nowożytnej oraz kultury wileńskiej – Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów). Książka jest, wydanym już pośmiertnie, zbiorem artykułów Profesora.…

Tarnopol, 1907, Muzeum Podolskie

W 1907 roku w rocznym Sprawozdaniu Towarzystwa Szkoły Ludowej zapisano, że Koło T. S. L. w Tarnopolu po nabyciu realności przy ul. Mickiewicza, pomyślało o „tym najtrudniejszym może do zdobycia, ale i najbardziej kształcącym środku oświatowym, jakim jest każde Muzeum”. Powołano wówczas specjalną Komisję z prof. Stanisławem Srokowskim, prezesem TSL i późniejszym dyrektorem Muzeum, na…

1893 – Katalog wystawy rolniczej, Cieszyn

Katalog wystawy rolniczej Towarzystwa rolniczego dla księstwa Cieszyńskiego urządzonej w Cieszynie z powodu jubileuszu 25-letniego istnienia w dniach od 30 września do 9. października 1893 r. Wydawca: Towarzystwo Rolnicze dla Księstwa CieszyńskiegoCieszyn 1893 Prawa: domena publicznaLokalizacja oryginału: Lokalizacja oryginału:Biblioteka Śląska, Katowice Zasób: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/135022?id=135022 [mb]  

Warszawa, 1914, Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało założone w 1906 roku, a pierwsze spotkanie odbyło się w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Członkami Towarzystwa, oprócz wybitnych architektów, artystów i historyków byli także działacze czynni na polu kolekcjonerstwa i muzealnictwa, m.in. Zygmunt Gloger oraz Erazm Majewski. Już w 1906 roku utworzono wydział Architektoniczny, Starej Warszawy i Gospodarczy…

Kowno, 1897, Muzeum miejskie

Miejskie muzeum w Kownie ma długą tradycję. Zostało ono powołane w 1897 roku w oparciu o dwa zbiory. Pierwszy, paleontologiczny, zgromadzony został w czasie prac budowlanych przy fortyfikacjach Kowieńskich (1882) i po konsultacjach z Cesarską Komisją Archeologiczną w Sankt Petersburgu przekazany do zarządu miasta w Kownie. Twórcą drugiego zbioru był pochodzący z okolic Kijowa filolog…

1888 – Katalog archeologiczno-bibliograficznej wystawy Instytutu Stauropigiańskiego we Lwowie

Katalog archeologiczno-bibliograficznej wystawy Instytutu Stauropigiańskiego we Lwowie, otwartej dnia 10. października r. 1888., a mającej się zamknąć dnia 12. stycznia r. 1889. n. st. Według wskazówek znawcówWspółtwórca: Szaraniewicz Izydor (1829-1901) Wydawca: Czcionkami i nakładem Instytutu StauropigiańskiegoLwów 1888 Lokalizacja oryginału: Biblioteka Śląska, KatowiceDigitalizacja: Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej (wolontariat) Zasób: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7114?id=7114 [mb]

Demetrykiewicz Włodzimierz (1859-1937)

Włodzimierz Demetrykiewicz był prawnikiem, archeologiem, historykiem sztuki, konserwatorem zabytków, członkiem Komisji Historii Sztuki AU, autorem uznanych publikacji z zakresu konserwatorstwa, w tym memoriału w sprawie reformy konserwatorskiej w Austrii i w Galicji oraz kilkudziesięciu prac z dziedziny archeologii, obejmujących zagadnienia dotyczące różnych kultur i epok archeologicznych, od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Niewątpliwy wpływ na zainteresowania…

1887 – Katalog wystawy rybackiej, łowieckiej i lasowej…, Kraków

Katalog wystawy rybackiej, łowieckiej i lasowej na Wystawie krajowej rolniczej i przemysłowej w Krakowie w r. 1887 Wydawca: Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego1887 Kraków Prawa do dysponowania publikacją: Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa DaszkiewiczaWłaściciel praw: Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa DaszkiewiczaDigitalizacja: Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa DaszkiewiczaLokalizacja oryginału: Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa Daszkiewicza Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=209326 [mb]