Warszawa, galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem (1814-1830)

Pierwsza publiczna galeria malarstwa w Warszawie została otwarta w 1814 r. przez Józefa Kajetana Ossolińskiego (1758-1834). Mieściła się ona w Pałacu Ossolińskiego na Tłumackiem (Nr hip.739), a w jej zbiorach znalazły się obrazy nowożytnych szkół europejskich.  Jak pisano w Gazecie Warszawskiej: galeria „Codziennie iest otwarta, wyiąwszy w soboty po południu i w dni świąteczne, to iest…

Kielce, Muzeum Diecezjalne (1911)

Inicjatorem powstania Muzeum Diecezjalnego w Kielcach był ks. Czesław Chodorowski, który w artykule pt. “O potrzebie założenia Muzeum Diecezjalnego” (1911), wskazywał na potrzebę stworzenia takiej instytucji. Powstała ona jeszcze w tym samym roku – decyzją Rady Diecezjalnej powołano do życia Muzeum Diecezjalne w Kielcach, któremu wydzielono przestrzeń w tzw. Maciejówce na trzecim piętrze Seminarium Duchownego.…

Mitawa (Jełgawa, Łotwa), Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum) 1818-1939

Kurlandzkie Muzeum Prowincjalne (Kurländisches Provincialmuseum/ Kuršo provincijos muziejus) powstało z inicjatywy Johanna F. von Recke (1764-1846), syna burmistrza Mitawy, archiwisty księcia kurlandzkiego Piotra de Biron i urzędnika rządu guberni kurlandzkiej w czasach rosyjskich. W 1815 roku rozpoczęło swoją działalność Kurländische Geselschaft für Littertur und Kunst (Kurlandzkie Towarzystwo dla Badania Literatury i Sztuki), a w 1818 roku…

Niedźwiedź, kolekcja-muzeum Mieczkowskich (1885)

Wacław Mieczkowski (1869-1947) herbu Zagłoba, był ziemianinem, odbył studia rolnicze w Krakowie, mieszkał w dworze w Niedźwiedziu, w gm. Dębowa Łąka. Od lat 90. XIX w. gromadził on kolekcję, która stanowiła jedno z pierwszych, prywatnych, udostępnionych publicznie polskich muzeów. Zbór miał bardzo zróżnicowany charakter. W kolekcji znajdowały się m.in. broń i uzbrojenie (broń palna, biała,…

Lwów, galeria Dąmbskich (1820)

Łukasz z Lubrańca Dąmbski herbu Godziemba (?-1822) był sekretarzem kancelarii Stanów Galicyjskich. Na przełomie XVIII i XIX w. stworzył on kolekcji malarstwa europejskiego. Kolekcja ok. 300 siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych obrazów mistrzów austriackich, niemieckich i niderlandzkich oraz francuskich, wraz ze zbiorem sztychów i biblioteką w latach 1820-1829 udostępniona była szerszej publiczności w domu Dąmbskich we Lwowie.…

XIII Seminarium Muzealnicze: Muzea i kolekcje muzealne rzemiosła artystycznego (XIX/XX w.)

Zapraszamy na XIII Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 15. grudnia 2018 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). XIII Seminarium Muzealnicze poświęcone będzie problematyce kolekcji i muzeów…

Siedlce, Muzeum Podlaskie (1909)

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zostało założone w 1906 roku, a dwa lata później w Siedlcach powstał jeden z jego oddziałów. W listopadzie 1908 roku prezes oddziału Jarosław Chełmiński wysunął wniosek zorganizowania wystawy przyrodniczo-krajoznawczej. Zarząd utworzył Komitet Wystawowy i opracował kwestionariusz, skierowany do elity intelektualnej Podlasia, związany z aktualnym stanem przyrody i krajoznawstwa na Podlasiu. Wystawa, chociaż nie…

Miłosław, galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego

Seweryn Mielżyński (1805-1872) był działaczem politycznym, malarzem, uczestnikiem powstań narodowych, prezesem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1865-1872. Zgromadził on kolekcję dzieł sztuki, która miała w zamyśle strać się Galerią Narodową. Początki kolekcjonerstwa Seweryna Mielżyńskiego z powodu niewielkiej ilości źródeł są trudne do określenia. Najprawdopodobniej w trakcie studiów kupował ryciny, być może pierwsze obrazy. Kolekcja obrazów…