1. Arkadia k. Nieborowa, Ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej, 1778–1821 
 2. Augustów, Muzeum 104. Ustiużskiego Pułku Piechoty Generała Księcia Bagrationa (Muzej 104-ogo pechotnogo Ustiužskogo generala knâzâ Bagrationa polka), 1910–1918 
 3. Bąkowice pod Chyrowem, Zbiory muzealne Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów, 1883–1939 
 4. Beresteczko (Ukraina), Muzeum-Pomnik „Kozackie Mogiły” (Muzej v chrame-pamjatnike na Kozackich mogilach), 1914 
 5. Berlin (Niemcy), Galeria Malarstwa Atanazego Raczyńskiego, 1836–1883 
 6. Biała (Bielsko-Biała), Muzeum Miejskie, 1902–1939 
 7. Biała Cerkiew (Ukraina), Muzeum 9. Bużskiego Pułku Ułanów Arcyksięcia Austriackiego Franciszka-Ferdynanda (Muzej 9-go ulanskogo Bugskogo Ercgercoga Avstrijskogo France Ferdinanda polka), [1900]–1918 
 8. Białowieża, Muzeum Myśliwskie/ Muzeum Puszczy Białowieskiej (Muzej Belovezskoi Pušči), 1913–1915 
 9. Białowieża, Muzeum Przyrodnicze/ Muzeum Puszczańskie, 1915–1918 
 10. Białystok, Muzeum 4. Mariupolskiego Pułku Huzarów Cesarzowej Elżbiety Pietrowny (Muzej 4-go Gusarskogo Imperetricy Elizavety Pietrowny polka), [1900]–1918 
 11. Białystok, Muzeum 4. Charkowskiego Pułku Ułanów (Muzej 4-go ulanskogo Charkovskogo polka), 1911-1916 
 12. Biecz, Muzeum Regionalne 1898 
 13. Bielsko (Bielsko-Biała), Muzeum Miejskie, 1903–1941 
 14. Bobrek (pow. cieszyński), Muzeum Śląskie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1911–1930 
 15. Bordzie-Bijaty (Litwa), Muzeum w Wydrążonym Dębie Baublis Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška), 1812 
 16. Braniewo, Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum (Das Antik-Archäologische Kabinett am Lyceum Hosianum), 1880–1945 
 17. Braniewo, Muzeum Starożytności Warmińskich (Museum für die Altertümer Ermlands), 1903–1922 
 18. Bruksela (Belgia), Międzynarodowe Muzeum Prasy, sekcja polska (Musée internationel de la presse, séction polonaise), 1907 
 19. Brześć Litewski (Białoruś), Muzeum 152. Władykaukazkiego Pułku Piechoty Generała Jermołowa  (Muzej 152-go pechotnogo Vladykavkazskogo generala Jermolova polka), [1900]–1918 
 20. Bychów (Białoruś), Mobilne Muzeum Pedagogiczne Ziemstwa Powiatowego (Obrazcovyj mobil’nyj pedagogičeskij muzej pri uezdnom zemstve), 1911
 21.  Bydgoszcz, Bydgoskie Muzeum Historyczne (Historisches Museum zu Bromberg), 1890–1919 
 22. Chełm Lubelski, Muzeum 65. Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości (Muzej 65-go pechotnogo Moskovskogo Ego Veličestva polka), 1886–1918 
 23. Chełm Lubelski, Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego (Cerkovno-archeologičeskij muzej pri Cholmskom Pravoslavnom Svjato-Bogorodickom Bratstve), 1882–1914 
 24. Chełm Lubelski, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 25. Chicago (USA), Muzeum Związku Narodowego Polskiego, 1891 
 26. Chroberz, Muzeum Polskie im. Świdzińskich ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich, 1858–1860 
 27. Ciechanów, Muzeum 6. Wołyńskiego Pułku Ułanów (Muzej 6-go ulanskogo Volynskogo polka), [1900]–1918 
 28. Ciechocinek, Zbiory muzealne przy Państwowym Zakładzie Zdrojowym, 1901 
 29. Cieszyn, Muzeum i Biblioteka ks. Leopolda Jana Szersznika, 1808
 30. Cieszyn, Muzeum Miejskie 1902
 31. Cieszyn, Muzeum Śląskie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1896–1911 
 32. Czerniowce (Ukraina), Gabinet numizmatyczny Biblioteki Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu Polskim, 1867 
 33. Częstochowa, Skarbiec oo. Paulinów, 1896
 34. Częstochowa, Rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych, 1896–1913
 35. Częstochowa, Muzeum 14. Mitawskiego Pułku Huzarów (Muzej 14-go gusarskogo Mitavskogo polka), [1900]–1918
 36. Częstochowa, Muzeum Higieny, 1905
 37. Częstochowa, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 38. Czortków (Ukraina), Muzeum familii Sadowskich 
 39. Dąbrowa Górnicza, Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1912 
 40. Drezno (Niemcy), Muzeum Narodowe im. Wodzińskich, 1848–1850 
 41. Dryssa (Verchnadźwińsk, Białoruś), Muzeum Pedagogiczne przy Drysieńskiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Pedagogieskij muzej pri Drissenkom mužskom prichodskom učilišče), 19091918 
 42. Dublany pod Lwowem (Ukraina), Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Muzea Krajowej Szkoły Rolniczej/ Muzea Akademii Rolniczej/ Muzeum Rolnictwa Politechniki Lwowskiej, 1858 
 43. Dubno (Ukraina), Muzeum 11. Czugujewskiego Pułku Ułanów Jej Cesarskiej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny (Muzej 11-go ulanskogo Čuguevskogo Eë Veličestva Gosudaryni Marii Fedorovny polka), [1900]–1918
 44. Dubno, Muzeum 41. Selengińskiego Pułku Piechoty (Muzej 41-go pechotnogo Seleginskogo polka), [1900]–1918
 45. Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils (Łotwa), Muzeum 97. Liwlandzkiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Szeremetiewa (Muzej 97-go pechotnogo Liflândskogo general-feldmaršla grafa Šeremeteva polka), [1900]–1918
 46. Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils, Muzeum 98. Juriewskiego Pułku Piechoty (Muzej 98-go pechotnogo Ûrevskogo polka), [1900]–1918
 47. Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils, Muzeum 99. Iwangrodzkiego Pułk Piechoty (Muzej 99-go pechotnogo Ivangrodskogo polka), [1900]–1918
 48. Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils, Muzeum 100. Ostrowskiego Pułku Piechoty (Muzej 100-go pechotnogo Ostrovskogo polka), [1900]–1913 (1913–1918 w Witebsku)
 49. Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils, Muzeum Pedagogiczne przy Dyneburskiej 2 Szkole Miejskiej (Pedagogičeskij muzej pri Dvinskom 2 gorodskom učilišče) 
 50. Dzików, Kolekcja Tarnowskich, 1830 
 51. Elbląg, Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1864 
 52. Elbląg, Muzeum 13. Pułku Dragonów Feldmarszałka Münnicha (Muzej 13-go dragunskogo feldmaršala Münnicha polka), [1900]–1918 
 53. Gdańsk, Zbiory biblioteki Senatu Gdańska, 1596–1945
 54. Gdańsk, Kunstkamera w Złotej Kamienicy Johanna Speimanna, 1618–1660 Musaeum 
 55. Gdańsk, Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda, XVII
 56. Gdańsk, Zbiory Instytutu Handlowego (kolekcja Kabruna), 1833–1872
 57. Gdańsk, Muzeum Miejskie (Stadtmuseum), 1870
 58. Gdańsk, Muzeum Rzemiosła Artystycznych (Provinzial-Kunstgewerbemuseum), 1881–1884
 59. Gdańsk, Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne (Westpreußisches Provinzial Museum), 1880–1945
 60. Gdańsk, Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego, 1904 
 61. Golub (Golub-Dobrzyń), Muzeum na Zamku oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 62. Gołuchów, Zbiory muzealne zamku XX. Czartoryskich, 1886–1939 
 63. Gorzów Wielkopolski, Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1884–1945 
 64. Gostyń, Zbiory muzealne kasyna obywatelskiego, 1835–1851 
 65. Grajewo, Muzeum 4. Nowotroicko-Jekaterinosławskiego Pułku Dragonów Generał- -Feldmarszałka Księcia Potemkina-Taurydzkiego (Muzej 4-go dragunskogo Novotroicko-Ekaterinoslavskogo general-feldmaršala knàzà Potemkina- -Tavričeskogo polka), [1900]–1918 
 66. Grodno (Białoruś), Gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej, 1776–1830 Zbiory muzealne Kolegium dominikańskiego, 1799/1800
 67. Grodno, Muzeum Leśne Państwowej Izby Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867
 68. Grodno, Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri 
 69. Grodno, Gubernskom Statistikom Komitete v Grodno), 1867–1909
 70. Grodno, Muzeum 101. Permskiego Pułku Piechoty (Muzej 101-go pechotnogo Permskogo polka), [1900]–1918
 71. Garwolin, Muzeum 4. Batalionu Saperskiego Generał-Adiutanta hr. Totlebena (Muzej 4-go sapernogo general-adûtanta grafa Totlebena polka), [1900]–1918 
 72. Gawrolin, Skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-archeologicznego (Drevne- -chranilišče pri Cerkovno-istoričeskim komitete), 1905 
 73. Gawrolin, Muzeum Ogólnoedukacyjne Towarzystwa Pedagogicznego (Obščeobrazova- tel’nyj muzej Pedagogičeskogo obščestva), 1912 
 74. Gawrolin, Muzeum Strzeleckie Garnizonowe (Muzej strel’by), 1913 
 75. Grudziądz, Muzeum Miejskie (Städtisches Museum für Altertum), 1883 
 76. Hel, Kolekcja bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego Naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy, 1913 
 77. Homel (Białoruś), Muzeum 160. Abchazkiego Pułku Piechoty (Muzej 160-go pechotnogo Abchazskogo polka), [1900]–1918 
 78. Horodok (Białoruś), Muzeum Pedagogiczne przy Horodeckiej Miejskiej Szkole (Pedagogičeskij muzej pri Gorodskom gorodskom učilišče), 1909–1918 
 79. Horodok (Ukraina), Muzeum Wołyńskie barona Steinheila (Gorodeckij Muzej Volynskoj Gubernii Barona F.R. Štejngel’a), 1896 
 80. Horki (Białoruś), Muzeum Historii Naturalnej Rolnego Instytutu, 1846–1864 
 81. Hrubieszów, Muzeum 7. Olwiopolskiego Pułku Ułanów J.W. Króla Hiszpańskiego Alfonsa XIII (Muzej 7-go ulanskogo Olviopolskogo E.V. Korola Ispanii Alfonsa XIII polka), [1900]–1918 
 82. Jabłonna, Muzeum 8. Estlandzkiego Pułku Piechoty Feldmarszałka Hurko (Muzej 8-go pechotnogo Estlandskogo feldmaršala Hurko polka), [1900]–1918 
 83. Jędrzejów, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 84. Kalisz, Muzeum 14. Małorosyjskiego Pułku Dragonów (Muzej 14-go dragunskogo Malorossijskogo polka), [1900]–1918 
 85. Kalisz, Muzeum przy oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, 1906– 1911 
 86. Kalisz, Muzeum Krajoznawcze oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1908–1911 
 87. Kalisz, Muzeum Archeologiczne/ Muzeum Ziemi Kaliskiej, 1911 
 88. Kalwaria pod Suwałkami, Muzeum 2. Kurlandzkiego Pułku Lejb-Ułańskiego Cesarza Aleksandra II (Muzej 2-go lejb-ulanskogo Imperatora Aleksandra II polka), [1900]–1918 
 89. Kamieniec Podolski (Ukraina), Muzeum Przyrodnicze i Patologiczne Towarzystwa Lekarzy Podolskich, 1862–1865
 90. Kamieniec Podolski, Muzeum Podolskiego Cerkiewnego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego (Muzej Podol’skogo Cerkovnogo Istoriko-Archeologičeskogo Obščestva), 1891
 91. Kamieniec Podolski, Muzeum Towarzystwa Badaczy Natury i Miłośników Przyrody (Muzej Obščestva Podol’skich Estestvoispytatelej i ljubitelej prirody), 1913–1918
 92. Kartuzy, Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1907 
 93. Kielce, Muzeum 14. Jamburskiego Pułku Ułanów Wielkiej Księżny Marii Aleksan- drowy (Muzej 14-go ulanskogo Àmburgskogo Eà Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàgini Marii Aleksadnrovny polka), [1900]–1918 
 94. Kielce, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1908 Muzeum Diecezjalne, 1911 
 95. Klimowicze (Białoruś), Muzeum Starożytności przy Męskim Gimnazjum (Muzej mestnych drevnostej pri mužskoj gimnazii), 1911
 96. Kołomyja (Ukraina), Muzeum Starzeńskiego/ Muzeum Pokuckie, 1892–1901
 97. Kołomyja, Muzeum Pokuckie Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1913–1915 
 98. Kościerzyna, Muzeum Parafialne (powiatowe) przy Towarzystwie Czytelni Ludowych, 1913 
 99. Kowel (Ukraina), Muzeum 67. Tarutińskiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Oldenburskiego (Muzej 67-go pechotnogo Tarutinskogo Velikogo Gercoga Oldenburgskogo polka), [1900]–1918 
 100. Kowno (Litwa), Muzeum Naukowo-Przemysłowe/ Muzeum Ziemi Kowieńskiej/ Muzeum Miejskie, 1897–1936
 101. Kowno, Muzeum 3. Noworosyjskiego Pułku Dragonów Wielkiej Księżny Heleny Włodymirowny (Muzej 3-go dragunskogo Novorossijskogo Eà Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàgini Eleny Vladimirovny polka), [1900]–1918 
 102. Kowno, Muzeum Pedagogiczne Pomocy Naukowych przy Kowieńskiej Dyrekcji Szkół Ludowych im. [Matwieja I.] Płatowa (Platonovskij pedagogičeskij muzej nagljadnych učebnych posobij pri Kovenskoj direkcii narodnych učilišč), 1909–1918 
 103. Koźmin Wielkopolski, Muzeum parafialne, 1910 
 104. Kórnik, Zbiory muzealne i biblioteka Działyńskich, 1861–1925 
 105. Kraków, Zbiory muzealne Szkoły Głównej Koronnej (1783–1817)/ zbiory muzealne CK Uniwersytetu Jagiellońskiego (1817–1918)
  1. Gabinet Historii Naturalnej/ Gabinet Zoologiczny/ Gabinet Mineralogiczny/ Gabinet Paleontologiczny/ Gabinet Geologiczny/ Gabinet Fizjograficzny, 1782
  2. Gabinet Anatomiczny/ Gabinet Anatomiczno-Patologiczny/ Muzeum Anatomii Collegium Medicum, 1782
  3. Gabinet Fizyczny i Mechaniczny, 1783
  4. Gabinet Numizmatyczny w zbiorach Biblioteki/ Gabinet Archeologii/ 
  5. Gabinet Historii Sztuki/ Muzeum Sztuki i Archeologii, 1783–1940 – Zbiór Katedry Medycyny Sądowej, 1805
  6. Gabinet Weterynaryjny 1826
  7.  Gabinet Farmaceutyczny/ Gabinet Farmakognostyczny, 1818
  8. Gabinet Chemiczny, 1839
  9. Muzeum Historyczne Wydziału Lekarskiego, 1900 
 106. Kraków, Gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim, 1815–1850 
 107. Kraków. Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, 1850–1891
 108. Kraków,  Zbiory muzealne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1854
 109. Kraków, Muzeum Techniczno-Przemysłowe, 1868–1951 
 110. Kraków, Muzeum Czartoryskich, 1876 
 111. Kraków, Skarbiec Katedralny na Wawelu, 1882
 112. Kraków, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, 1879, 1884
 113. Kraków, Zbiory muzealne Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności, 1861
 114. Kraków, Muzeum Komisji Archeologicznej PAU, 1874
 115. Kraków. Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
 116. Kraków, Muzeum Jana Matejki, 1895
 117. Kraków, Muzeum Historyczne m. Krakowa, 1898
 118. Kraków, Zbiory muzealne Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, 1901–1926
 119. Kraków, Kolekcja Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, 1901
 120. Kraków, Muzeum hr. Hutten-Czapskich, 1904
 121. Kraków, Muzeum Diecezjalne, 1906
 122. Kraków, Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem 1910
 123. Kraków, Muzeum Etnograficzne, 1911
 124. Kraków, Zbiory muzealne kościoła Franciszkanów
 125. Kraków, Zbiory muzealne Towarzystwa Numizmatycznego 
 126. Krościenko, Muzeum Pienińskie, 1914 
 127. Krzemieniec (Ukraina), Zbiory muzealne Liceum Krzemienieckiego, 1802–1842 
 128. Krzeszowice, Ekspozycja muzealna w domu zdrojowym Vauxhall Lubomirskich/ Potockich, 1786–1850 
 129. Kwidzyn, Zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej (Historischer Verein für den Regierungsbezirk), 1876 
 130. Lepel (Białoruś), Muzeum Pedagogiczne przy Lepelskiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Pedagogičeskij muzej pri Lepelskom mužkom prichodskom učilišče), 1909–1918 Mobilne Muzeum Pomocy Wizualnych Ziemstwa Powiatowego (Mobil’nyj muzej nagljadnych posobij), 1911 
 131. Lublin, Muzeum 69. Riazańskiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia Aleksandra Golicyna (Muzej 69go pechotnogo Ràzanskogo generalfald- maršala knàzà Aleksandra Golicyna polka), [1900]–1918 
 132. Lublin, Muzeum Lubelskie, 1906
 133. Lublin, Muzeum oddz. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 134. Lublin, Muzeum Wojny i Pokoju (Kriegs & Friedens Museum), 1902–1919 
 135. Lucyn (Łotwa), Rejonowe Muzeum Powiatu Lucyńskiego (Rajonnyj muzej Ljucinskogo uezda), 1909–1918 
 136. Lwów (Ukraina), Zbiory muzealne Uniwersytetu Józefińskiego, 1784–1805/ zbiory muzealne CK Uniwersytetu Franciszkańskiego (1817–1918)
  1. Gabinet chirurgiczny (później Instytut Medyczno-Chirurgiczny) – Gabinet fizyczny
  2. Gabinet historii naturalnej, 1817–1848
  3.  Gabinet fizyczny, 1817
  4.  Gabinet numizmatyczny, 1818 (?)
  5. Gabinet architektoniczny, 1825–1844 (?)
  6. Zbiory zoologiczne, 1848
  7. Zbiory chemiczne, 1853
  8. Gabinet botaniczny, 1855 (?)
  9. Gabinet mineralogiczny, 1864
  10. Gabinet archeologiczny, 1880
  11. Gabinet geograficzny, 1883
  12. Muzeum Anatomiczne, 1891
  13. Muzeum Histologiczno-Embriologiczne, 1895
  14. Zbiory zakładu geologiczno-paleontologicznego, 1905
  15. Muzeum Botaniczne, 1906
  16. Muzeum Farmakognostyczne 
 137. Lwów, Galeria Dąmbskich, 1820
 138. Lwów, Muzeum ks. Lubomirskich przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 1823, 1870
 139. Lwów, Zbiory muzealne Rusińskiego Domu Narodowego (Muzeї „Narodnoho Domu”), 1851
 140. Lwów, Muzeum Narodowe Ruskiego Towarzystwa Proświta, 1868 
 141. Lwów, Zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej – Muzeum Mineralogii i Petrografii, 1872 Muzeum Geologii i Paleontologii, 1873 – Muzeum Budowy Maszyn, 1913 
 142. Lwów, Zbiory muzealne Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 1873 
 143. Lwów, Muzeum Łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego, 1874
 144. Lwów, Muzeum Przemysłowe/ Muzeum Artystyczno-Przemysłowe, 1874 Muzeum Dzieduszyckich, 1880 
 145. Lwów, Muzeum Stauropigijne (Muzej Stavropyhijs’koho Instytuta), 1889
 146. Lwów, Muzeum Historyczne m. Lwowa, 1893
 147. Lwów, Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki (Muzej pry Naukovim Tovarystvi imeny Ševčenka), 1893
 148. Lwów, Panorama Racławicka Kossaka i Styki, 1894–1944
 149. Lwów, Zbiory muzealne przy bibliotece Pawlikowskich, 1895
 150. Lwów, Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego, 1895
 151. Lwów, Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa/ Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej, 1898 
 152. Lwów, Zbiory muzealne Biblioteki Baworowskich, [1900] Muzeum Szkolne Polskie, 1903
 153. Lwów, Muzeum Katechetyczne, 1905
 154. Lwów, Muzeum Cerkiewne, 1905/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andreja Szeptyckiego (Nacional’nyj muzej imeni mytropolyta Andreja grafa na Šeptyčach Šeptyc’koho), 1908 
 155. Lwów, Lwowska Galeria Miejska, 1907
 156. Lwów, Muzeum Narodowe im. Jana III, 1908–1945
 157. Lwów, Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich, 1909
 158. Lwów, Muzeum Archidiecezjalne Rzymsko-Katolickie im. Jana Długosza, 1916 Muzeum „Rekordeum”, 1916
 159. Lwów, Zbiory muzealne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
 160. Ładyżyn (Ukraina), Muzeum 75. Sewastopolskiego Pułku Piechoty (Muzej 75-go pechotnogo Sevastopolskogo polka), [1900]–1918 
 161. Łomża, Muzeum 13. Biełozierskiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia Wołkońskiego (Muzej 13-go pechotnogo Belozerskogo generalfeldmaršla grafa Volkonskogo polka), [1900]–1918 
 162. Łomża, Muzeum 6. Wołyńskiego Pułk Uław (Muzej 6go ulanskogo Volynskogo polka), [1900]–1918 
 163. Łomża, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910 
 164. Łowicz, Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego, 1909 Muzeum oddz. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909 
 165. Łódź, Muzeum 1. Pułku Strzelców, [1900]–1918
 166. Łódź, Muzeum Nauki i Sztuki, 1910
 167. Łódź, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911
 168. Łuck (Ukraina), Skarbnica przy Prawosławnym Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego (Drevlechranilišče pri Pravoslavnom Bratstve Vozdviženija Svjatogo Kresta v g. Lucke), 1890–1918
 169. Łuck, Muzeum 11. Iziumskiego Pułku Huzarów generała Dorochowa (Muzej 11-go gusarskogo Izûmskogo generala Dorochova polka), [1900]–1918 
 170. Malbork, Muzeum Towarzystwa Odbudowy i Upiększenia Malborka, 1884 
 171. Mariampol (Ukraina), Muzeum 3. Elizawietgradzkiego Pułku Huzaw Wielkiej Księżny Olgi Nikołajewny (Muzej 3-go gusarskogo Elizavetgadskogo Ego Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàžny Olgi Nikolaevny polka), [1900]–1918 
 172. Miechów, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 173. Międzybórz (Ukraina), Muzeum 12. Achtyrskiego Pułk Huzarów Generała Denisa Dawidowa i Wielkiej Księżnej Olgi Aleksandrowny (Muzej 12-go gusarskogo Achtyrskogo generala Denisa Davydova i Eà Imperetorskogo Vysočestva Velikoj Knàgini Olgi Aleksandrovny polka), [1900]–1918 
 174. Miłosław, Galeria Malarstwa Seweryna Mielżyńskiego, 1870–1874 
 175. Mińsk Litewski (Białoruś), Zbiory muzealne gimnazjum mińskiego, 1799/1800
 176. Mińsk Litewski, Gabinet naukowy szkoły realnej
 177. Mińsk Litewski, Muzeum Leśne Państwowej Izby Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867
 178. Mińsk Litewski, Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri Gubernskom Statističkom Komitete v Minske), 1867–1909
 179. Mińsk Litewski, Muzeum Henryka Ch. Tatura, 1870–1907
 180. Mińsk Litewski, Muzeum Starożytności Komitetu Cerkiewno-Archeologicznego (Muzej cerkovnogo istoriko-archeologičeskogo Komiteta), 1905–1915
 181. Mińsk Litewski, Muzeum Pedagogiczne przy Żeńskich Kursach Pedagogicznych (Muzej na- gljadnych posobij pri Minskich ženskich pedagogičeskich kursach), 1910 
 182. Mińsk Litewski, Muzeum Miejskie Towarzystwa Miłośników Przyrodoznawstwa, Etnografii i Archeologii (Gorodskoj muzej pri Obščestve ljubitelej estestvoznanija, etnografii i archeologii), 1912–1920 
 183. Mińsk Litewski, Muzeum Artystyczno-Przemysłowe przy Szkole Handlowej (Remeslenno-pro- myšlennyj muzej pri kommerčeskom učilišče), 1912 
 184. Mińsk Litewski, Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej (Sel’skochozajstvennyj muzej pri gubernskoj zemskoj uprave), 1913 
 185. Mińsk Litewski, Muzeum Preparatów Towarzystwa Lekarskiego (Muzej preparatov Minskogo Obščestva Vračej), 1913 
 186. Mińsk Litewski, Muzeum Współczesnej Wojny przy Radzie Gubernialnej (Muzej sovremennoj vojny), 1914 
 187. Mińsk Litewski, Zbiory muzealne mińskiego koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1916 
 188. Mińsk Mazowiecki (Nowomińsk), Muzeum 13. Włodzimierskiego Pułku Ułanów (Muzej 13 ulanskogo Vladimirskogo polka), [1900]–1918 
 189. Mitawa, Jełgawa (Łotwa), Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum), 1818–1939
 190. Mitawa, Jełgawa, Muzeum 19. Archangelgorodskiego Pułku Dragonów (Muzej 19-go dragunskogo Archangelogorodskogo polka), [1900]–1918 
 191. Mohylew (Białoruś), Gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej, 1799/1800 Muzeum Leśne Izba Państwowa Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867
 192. Mohylew, Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri Gubernskom Statističskom Komitete), 1867–1919
 193. Mohylew, Muzeum Gubernialne (Gubernskij muzej), 1867
 194. Mohylew, Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne Bogajawlenskogo Prawosławnego Bractwa (Mogilevskij cerkovno-archeologičeskij muzej), 1897–1919
 195. Mohylew, Muzeum Pomocy Wizualnych Ziemstwa Guberni Mohylewskiej (Muzej na- gljadnych učebnych posobij knižnogo sklada Mogilevskogo gubernskogo zemstva), 1911
 196. Mohylew, Muzeum Hydrotechniczne Zarząd Rolnictwa i Własności Ziemskiej (Gidrotechničeskij muzej), 1915
 197. Mohylew, Muzeum Pedagogiczne Ziemstwa Powiatowego (Pedagogičeskij muzej priuezdskoj uprave), 1916
 198. Mohylów Podolski (Ukraina), Zbiory muzealne Towarzystwa do badań Przydniestrza (Muzejnoe sobranie Obščestva Issledovanij Pridnestrov’ja)
 199. Mohylów Podolski, Muzeum 48. Odesskiego Pułku Piechoty Cesarza Aleksandra I (Muzej 48 pechotnogo Odesskogo Imperatora Aleksandra I polka), [1900]–1918 
 200. Mołodeczno (Białoruś), Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Pedagogičeskij muzej pri Molodečnenskoj učitel’skoj seminarii), 1910 
 201. Montrésor (Francja), Zbiory muzealne zamku Xawerego Branickiego, 1845 
 202. Mońki pod Białymstokiem, Muzeum 62. Suzdalskiego Pułku Piechoty Generalissimusa księcia Suworowa (Muzej 62-go pechotnogo Suzdalskogo generalissmusa knàzà Suvorova polka), [1900]–1918 
 203. Mścisław (Białoruś), Muzeum Starożytności Seminarium Duchownego (Mstislavskij Muzej Drevnostej), 1914 
 204. Nałęczów, Muzeum Ziemi Lubelskiej, 1902–1921 
 205. Newel (Rosja), Muzeum Pomocy Naukowych przy Newelskiej Drugiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Nevelskom vtorom mužskom pri- chodskom učilišče), 1909–1918 
 206. Niedźwiedź, Kolekcja-muzeum Mieczkowskich, 1885–1934 
 207. Nieśwież (Białoruś), Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Muzej nagljadnych posobij pri Nesvižskoj učitel’skoj seminarii), 1910 
 208. Nowogród nad Narwią, Muzeum Kurpiowskie, 1917 
 209. Nowogród Wołyński (Ukraina), Muzeum Pedagogiczne (Pedagogičeskij muzej), 1912–1918 
 210. Nowy Sącz, Muzeum Ziemi Sądeckiej Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1909 
 211. Ojców, Muzeum Krajoznawcze, Przyrodniczo-Archeologiczne na Zamku, 1908 
 212. Olita (Litwa), Muzeum 108. Saratowskiego Pułku Piechoty (Muzej 108-go pechotnogo Saratovskogo polka), [1900]–1918 
 213. Olkusz, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 214. Olkusz, Muzeum Przemysłowe Powiatu Olkuskiego, 1913
 215. Olkusz, Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu, 1916 
 216. Osowiec-Twierdza, Muzeum 61. Włodzimierskiego Pułku Piechoty (Muzej 61-go pechotnogo Vladimirskogo polka), [1900]–1918 
 217. Ostrołęka, Muzeum 6. Głuchowskiego Pułku Dragonów Cesarzowej Katarzyny Wielkiej (Muzej 6-go dragunskogo Gluchovskogo Imperatricy Ekateriny Velikoj polka), [1900]–1918 
 218. Ostrołęka, Muzeum 22. Niżgorodzkiego Pułku Piechoty (Muzej 22-go pechotnogo Nož- gorodskogo polka), [1900]–1918 
 219. Ostrołęka, Muzeum Puszczańskie/ Muzeum Kurpiów, 1913 
 220. Ostróg (Ukraina), Muzeum Bractwa im. XX. Ostrogskich (Drevlechranilišče/ Istoričeskij muzej Bratstva imeni Knjazej Ostrožskich), 1914 
 221. Ostrów Mazowiecki, Muzeum 24. Symbirskiego Pułku Piechoty Generała Newierowskiego (Muzej 24-go pechpotnogo Symbirskogo generala Neverovskogo polka), [1900]1918 
 222. Ostrów Wielkopolski, Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelni Ludowych, 1907 
 223. Pabianice, Zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego, 1910
 224. Paryż (Francja), Biblioteka Polska, 1838
 225. Paryż, Muzeum Adama Mickiewicza, 1903
 226. Paryż, Kolekcja Adolfa Cichowskiego, 1833–1858
 227. Paryż, Hôtel Lambert Czartoryskich, 1846–1876
 228. Paryż, Muzeum-pracownia Balzaka Mniszchów, (po 1870
 229. Paryż, Muzeum Lubomirskich (jakoby oddział wzmiankowany w czasie I wojny światowej), 1919 
 230. Pieskowa Skała, Muzeum na Zamku, 1907 
 231. Piotrków Trybunalski, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Piotrkowskiej, 1909 
 232. Pleszew, Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelni Ludowych, 1912 
 233. Płock, Skarbiec katedralny, 1741
 234. Płock, Muzeum Pierwszego Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wydziałowej, 1820–1831
 235. Płock, Zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
 236. Płock, Zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych, 1904–1908
 237. Płock, Muzeum Diecezjalne, 1905
 238. Płock, Muzeum reaktywowanego Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1908 
 239. Płock, Muzeum Mazowsza Płockiego, 1912 
 240. Płoskirów (Ukraina), Muzeum 12. Biełgorodzkiego Pułku Ułanów Jego Wysokości Cesarza Austrii Króla Węgier Franciszka Józefa I (Muzej 12-go ulanskogo Belgorodskogo Imperatora Avstrijskogo korola Vengerskogo Franca-Josifa polka), [1900]–1918 
 241. Podhorce (Ukraina), Zbiory muzealne Zamku XX. Sanguszków, 1867–1914 
 242. Połock (Białoruś), Zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej), 1788 
 243. Połock, Muzeum Archeologiczne i Gabinet Historii Naturalnej Połockiego Korpusu Kadetów (Archeologičeskij muzej i kabinety estestvoznanija v kadetskom korpuse v Polocke), 1880–1918
 244. Połock, Pedagogiczne Muzeum Rejonowe przy Połockiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Pedagogičeskij rajonnyj muzej pri Polockom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918
 245. Połock, Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Pedagogičeskij muzej nagljadnych posobij pri Polockoj učitel’skoj seminarii), 1910 
 246. Poznań, Musaeum Mathematico-Phisicum Kolegium Jezuickiego, 1762–1773 Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1857–1876 
 247. Poznań, Zbiory muzealne Niemieckiego Towarzystwa Nauk Naturalnych Prowincji Poznańskiej (Deutscher Naturwissenschaftlichen Verein der Provinz Posen), 1. poł. XIX do 1904 
 248. Poznań, Muzeum Mielżyńskich (zbiory PTPN), 1876–1923/1924
 249. Poznań, Prowincjalne Muzeum Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej (Posenches Provinzial-Museum der Historische Gesellschaft für Provinz Posen), 1885–1893
 250. Poznań, Muzeum Prowincjalne (Provinzialmuseum), 1893–1918 (od 1902 Kaiser-Friedrich-Museum)
 251. Poznań, Muzeum Archidiecezjalne, 1894
 252. Poznań, Muzeum Szkolne (Schulmuseum), 1897–1918
 253. Poznań, Muzeum Etnograficzne, 1911–1939
 254. Poznań, Muzeum Hindenburga (Hindenburgmuseum), 1916–1918 
 255. Przasnysz, Muzeum 6. Klastyckiego Pułku Huzarów Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Hesji Ernesta Ludwika (Muzej 6-go gusarskogo Klastyckogo Ego Korolevskogo Veličestva Velikogo Gercoga Gessenskogo Ernsta-Lûdviga polka), [1900]–1918 
 256. Przemęt, Muzeum Parafialne, 1895 
 257. Przemyśl, Muzeum Diecezjalne, 1902
 258. Przemyśl, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk/Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1909
 259. Puławy, Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej, 1801–1831
 260. Puławy, Zbiory muzealne Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego/ Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowo-aleksandrijskij Institut Sielskowo Choziajstwa i Liesowodstwa)/ Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego, 1862 
 261. Pułtusk, Muzeum 7. Rewelskiego Pułku Piechoty Generała Tuczkowa IV (Muzej 7-go pechotnogo Revelskogo generala Tučkova 4-go polka), [1900]–1918 
 262. Radom, Gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej, 1845–1856 
 263. Radom, Zbiory muzealne technologiczne i mineralogiczne rządu gubernialnego, 187
 264. Radom, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 191
 265. Raperswil (Szwajcaria), Muzeum Narodowe Polskie, 1870 
 266. Raszków, Zbiory muzealne kasyna obywatelskiego, 1839–1846 
 267. Rogalin, Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego, 1815/1820–1939
 268. Rogalin, Galeria Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, 1912–1939 
 269. Rohaczów (Białoruś), Muzeum 117. Jarosławskiego Pułku Piechoty (Muzej 117-go pechotnogo Àroslavskogo polka), [1900]–1918
 270. Rohaczów, Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Muzej nagljadnych posobij pri Rogačevskoj učitel’skoj seminarii), 1909 
 271. Równe (Ukraina), Muzeum 127. Putiwelskiego Pułku Piechoty (Muzej 127-go pechotnogo Putivelskogo polka), [1900]–1918 Muzeum Towarzystwa Rolniczego, 1906 
 272. Różan, Muzeum 21. Muromskiego Pułku Piechoty (Muzej 21-go pechotnogo Murom- skogo polka), [1900]–1918 
 273. Rzeszów, Galeria Dąmbskich w ratuszu, 1903 
 274. Rzeszów, Muzeum Przemysłowe, 1914 
 275. Rzeżyca (Łotwa), Muzeum Pomocy Naukowych przy Rzeżyckiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Režickom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918 
 276. Rzym (Włochy), Zbiory muzealne willi Stanisława Poniatowskiego, 1821–1826 Muzeum Kopernika, 1879
 277. Rzym, Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense, 1888 
 278. Sandomierz, Gabinet sztuki seminarium duchownego, 1882 
 279. Sandomierz, Muzeum Diecezjalne, 1902 
 280. Sandomierz, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Sandomierskiej, 1918 
 281. Siebież (Rosja), Mobilne Muzeum do Walki z Alkoholizmem Ziemstwa Powiatowego (Peredvižnoj muzej dlja bor’by s alkogolizmom), 1913 
 282. Siedlce, Muzeum 13. Narewskiego Pułku Huzarów Jego Wysokości Cesarza Niemiec- kiego Króla Pruskiego Wilhelma II (Muzej 13 gusarskogo Narvskogo Ego Veličestva Imperatora Gemanskogo korola Pruskogo Vilgelma II polka), [1900]–1918 
 283. Siedlce, Muzeum Podlaskie oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909 
 284. Siemiatycze, Gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej, XVIII 
 285. Słonim (Białoruś), Muzeum 118. Szujskiego Pułku Piechoty (Muzej 118-go pechotnogo Šuiskogo polka), [1900]–1918 
 286. Sokółka, Muzeum 63. Uglickiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka Apraksina (Muzej 63-go pechotnogo Uglickogo general-feldmaršala Apraksina polka), [1900]–1918 
 287. Sołotwin (Ukraina), Filia Muzeum Pszczelniczego (w Warszawie?) hr. Ledóchowskiego 
 288. Sopot, Muzeum Kaszubsko-Pomorskie, 1913 
 289. Sosnowiec, Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera, 1910 
 290. Starokonstantynów (Ukraina), Muzeum 45. Azowskiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Borysa Włodymirowicza (Muzej 45-go pechotnogo Azovskogo Velikogo Knàzà Borysa Vladimiroviča polka), [1900]–1918 
 291. Sucha, Zbiory muzealne Władysława Branickiego/ Tarnowskich 
 292. Suwałki, Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych, 1856
 293. Suwałki, Muzeum 20. Pułku Strzelców (Muzej 20-go strelkovogo polka), [1900]–1918 
 294. Suwałki, Muzeum 2. Pskowskiego Pułku Lejb-dragońskiego Jej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny (Muzej 2-go lejb-dragunskogo Ee Veličestva Gosudariny Marii Fedorovny polka), [1900]–1918
 295. Suwałki, Muzeum 2. Pawłogradzkiego Pułku Lejb-huzarskiego Cesarza Aleksandra III (Muzej 2-go lejb-gusarskogo Pavlogradskogo Imperatora Aleksandra III polka), [1900]–1918
 296. Suwałki, Muzeum Ziemi Suwalskiej oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909 
 297. Szamotuły, Zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych, 1841–1846 
 298. Szelków, Muzeum Rolnicze Ludowe, 1897
 299. Święciany (Litwa), Szkolne Muzeum przy Pedagogicznych Kursach przy Święciańskiej Czteroklasowej Miejskiej Szkole (Škol’nyj muzej pri pedagogičeskich kursach pri Svencjanskom 4-kl. gorodskom učilišče), 1908–1918 
 300. Świsłocz (Białoruś), Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Muzej nagljadnych posobij pri Svisločskoj učitel’skoj seminarii), 1909 
 301. Tarnopol (Ukraina), Muzeum Podolskie Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1907 
 302. Tarnów, Muzeum Diecezjalne, 1888 
 303. Toruń, Kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego, 1594 
 304. Toruń, Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1861–1920
 305. Toruń, Muzeum Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, 1875–1930 
 306. Wadowice, Zbiory muzealne Gimnazjum Wadowickiego, 1866 
 307. Waplewo, Kolekcja Sierakowskich 
 308. Warszawa, Gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów, k. XVII
 309. Warszawa, Zbiory muzealne Biblioteki Załuskich, 1747–1795
 310. Warszawa, Gabinet fizyczny jezuickiego Collegium Nobilium, 1767–1773
 311. Warszawa, Gabinety Biblioteki Królewskiej w pałacu Pod Blachą, 1778–1795
 312. Warszawa, Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego, 1781
 313. Warszawa, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1811–1832
 314. Warszawa, Galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem, 1814–1830
 315. Warszawa, Zbiory muzealne Uniwersytetu Warszawskiego: zbiory muzealne Izby 
 316. Warszawa, Edukacji Publicznej (1807–1815)/ Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818–1832)/ zbiory muzealne Warszawskiego Okręgu Naukowego (1832–1862)/ zbiory muzealne Szkoły Głównej Warszawskiej (1862–1869)/ zbiory muzealne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1915) 
  1. Gabinet Odlewów Gipsowych, 1809–1844 Gabinet Farmacyjny, 1809–1832
  2. Gabinet Anatomiczny, 1809–1832
  3. Gabinet Chirurgiczny, 1810–1832 
  4. Gabinet Zoologiczny, 1818–1915
  5. Gabinet Mineralogiczny, 1818–1915
  6. Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych, 1818–1832
  7. Gabinet Rycin, 1818–1832
  8. Gabinet Fizyczny, 1818–1832
  9.  Gabinet Numizmatyczny I, 1818–1832
  10. Gabinet Numizmatyczny II, 1834–1915
  11. Galeria Obrazów, 1818–1862
  12. Gabinet Starożytnych Osobliwości, 1818–1869
  13. Zbiór materii medycznej, 1820–1832
  14.  Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza, 1869– 1915
  15. Gabinet archeologiczny, 1871–1915
  16. Muzeum Teodora Jezbery dla poglądowego zapoznania się z Rosją przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, (T.I. Iezbery Muzej dlà naglàdnago oznakomlenià s Rosseyu pri Imperatorskom Varšavskom Universitete), 1874–[ok. 1900] 
 317. Warszawa, Galeria Radziwiłłów w Królikarni, 1830–1856
 318. Warszawa, Zbiory muzealne pałacu Potockich/ Branickich w Wilanowie, 1836
 319. Warszawa, Zbiory muzealne Pałaców Cesarskich, 1839–1915/1918
 320. Warszawa, Zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych, 1844–1864
 321. Warszawa, Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1860
 322. Warszawa, Muzeum Konstantego Świdzińskiego i Biblioteka ordynacji Krasińskich, 1861 
 323. Warszawa, Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe, 1862 
 324. Warszawa, Zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich, 1868–1944
 325. Warszawa, Zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich, 1870–1944 
 326. Warszawa, Zbiory muzealne Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 1872 
 327. Warszawa, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu, 1875
 328. Warszawa, Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1875
 329. Warszawa, Muzeum Pszczelnicze, 1882–1889 
 330. Warszawa, Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego, 1882
 331. Warszawa, Muzeum Ornitologiczne hr. Branickich, 1887–1918
 332. Warszawa, Zbiory muzealne etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym, 1888–1896 
 333. Warszawa, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, 1891
 334. Warszawa, Zbiory muzealne Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 1891
 335. Warszawa, Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego, 1892
 336. Warszawa, Panorama na Dynasach, 1896
 337. Warszawa, Panorama na Karowej, 1897–1907
 338. Warszawa, Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego, 1899
 339. Warszawa, Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Cesarza Austriackiego (Muzej lejb-gwardii Keksgolmskogo Imperatora Avstrijskogo polka), 1899–1914
 340. Warszawa, Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego (Muzej lejb-gwardii Volynskogo polka), [1900]–1914
 341. Warszawa, Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego (Muzej lejb-gwardii Litovskogo polka), [1900]–1914
 342. Warszawa, Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich (Muzej lejb-gwardii Grodnenskogo gusarskogo polka), [1900]–1914
 343. Warszawa, Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości (Muzej lejb-gwardii ulanskogo Ego Veličestva polka), [1900]–1914
 344. Warszawa, Muzeum Sankt-Petersburskiego Pułku Lejbgwardii Króla Fryderyka Wilhelma III (Muzej lejb-gwardii Sankt-Petersburgskogo Korola Fridricha Vilgelma III polka), [1900]–1918
 345. Warszawa, Muzeum 3. Brygady Artyleryjskiej Lejbgwardii (Muzej lejb-gwardii 3-ej artilerijskoj brygady polka), [1900]–1918
 346. Warszawa, Muzeum 29. Czernihowskego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Dybicza Zabajkalskiego (Muzej 29-go pechotnogo Černigovskogo generalfeldmaršala grafa Dybiča Zabajkalskogo polka), [1900]–1918
 347. Warszawa, Muzeum Mineralogiczne i Geologiczne Politechniki Warszawskiej, 1900 Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP, 1903–1923
 348. Warszawa, Zbiory muzealne Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim, 1904 
 349. Warszawa, Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna, 1905
 350. Warszawa, Zbiory muzealne Towarzystwa Miłośników Historii, 1906
 351. Warszawa, Muzeum Szkolne Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej, 1906–1907 
 352. Warszawa, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1908
 353. Warszawa, Muzeum Archidiecezjalne, 1910
 354. Warszawa, Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1914
 355. Warszawa, Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym, 1916 Muzeum Pedagogiczne, 1917 
 356. Warszawa, Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich Muzeum Przyrodnicze (w przygotowaniu)
 357. Warszawa, Zbiory muzealne Magistratu Stołecznego m. Warszawy Zbiory muzealne Archikonfraterni Literackiej 
 358. Warszawa, Zbiory muzealne warszawskich teatrów rządowych Zbiory muzealne Towarzystwa Miłośników Grafiki 
 359. Wdzydze Kiszewskie, Muzeum Kaszubskie im. Izydora Gulgowskiego, 1907 
 360. Wiedeń (Austria), Galeria Sztuki w Pałacu Karola Lanckorońskiego, 1894
 361. Wiedeń, Zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego, 1915–1921 
 362. Wieliczka, Muzeum Salinarne, 1898 
 363. Wieliż (Rosja), Muzeum Pomocy Naukowych przy Wieliżskiej Pierwszej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Veližkom pervom mužskom prichodskom učilišče), 1908–1918 
 364. Wieluń, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910–1912, 1914 
 365. Wilno (Litwa), Muzeum Fizyczne Akademii i Uniwersytetu Towarzystwa Jezusowego (1579– 1773)/ zbiory muzealne Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego (1773–1781)/ zbiory muzealne Szkoły Głównej Litewskiej/ Wileńskiej (1781–1803)/ Zbiory muzealne Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832)/ zbiory muzealne Cesarskiej Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej (1832–1842) 
  1. Muzeum Fizyczne (1764)/ Gabinet Fizyczny, 1775–1842 
  2. Gabinet Anatomiczny, 1777–1842
  3.  Gabinet Historii Naturalnej (Gabinet Zoologiczny), 1777 Gabinet Mineralogiczny, 1781–1842
  4. Gabinet Maszyn i Modelów, 1781–1832
  5. Gabinet Numizmatyczny, 1803–1832
  6. Gabinet Rycin, 1803–1832
  7.  Gabinet Modeli Gipsowych, 1803–1832
  8. Gabinet Chemiczny, 1803–1842
  9. Gabinet Chirurgiczny, 1803–1842
  10. Gabinet Zootomiczny, 1814–1842
  11. Muzeum Kopyt i Podków, 1832–1842 
 366. Wilno, Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza 1856–1863 
 367. Wilno, Muzeum Starożytności przy rosyjskiej bibliotece publicznej (Muzej Drevnostej), 1863–1915 
 368. Wilno, Muzeum Murawiewa (Muzej grafa M.N. Murav’eva), 1898–1915
 369. Wilno, Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia (Muzej Vilenskago Voennogo Sobranija), 1899
 370. Wilno, Muzeum 105. Orenburskiego Pułku Piechoty (Muzej 105-go pechotnogo Orenburgskogo polka), [1900]–1918
 371. Wilno, Muzeum Pedagogiczne przy Wileńskim Okręgu Naukowym (Pedagogičeskij muzej pri Uprave Vilen’skogo Učebnogo Okruga), 1903
 372. Wilno, Zbiory Białorusińskie redakcji pisma „Nasza Niwa” (Naša Niva), 1906–1915 
 373. Wilno, Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”, 1906–1914 
 374. Wilno, Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego Brodowskiego, 1906–1914
 375. Wilno, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1907
 376. Wilno, Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego, 1907 
 377. Wilno, Cerkiewno-archeologiczna skarbnica starożytności Prawosławne Bractwo św. Ducha (Litovskoe Eparchial’noe Drevlechranilišče), 1908
 378. Wilno, Muzeum Pomocy Naukowych przy Wileńskiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Vilenskom mužskom prichodskom učilišče), 1908–1918
 379. Wilno, Muzeum Społeczne/ Muzeum Miejskie, 1910
 380. Wilno, Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta, 1911–1938
 381. Wilno, Zbiory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich, 1912 
 382. Wilno, Muzeum Towarzystwa Miłośników Żydowskich Zabytków Starożytności, 1913–1915
 383. Wilno, Zbiory muzealne Archiwum Miejskiego
 384. Wilno, Galeria Obrazów Ignacego Korwin Milewskiego 
 385. Winna Góra, Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 1809–1819 
 386. Winnica (Ukraina), Muzeum 73. Krymskiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Aleksandra Michajłowicza (Muzej 73-go pechotnogo Krymskogo Velikogo Knàzà Aleksandra Michajloviča polka), [1900]–1918 
 387. Witebsk (Białoruś), Gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej, 1799/1800–1813 
 388. Witebsk, Zbiory gimnazjum gubernialnego, 1813–1919
 389. Witebsk, Muzeum Leśne Izba Państwowa Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867 
 390. Witebsk, Muzeum Starożytności Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Muzej mest- nych drevnostej pri Gubernskom Statističkom Komitete), 1867/1870–1913 
 391. Witebsk, Witebskie Cerkiewno-Archeologiczne Muzeum Starożytności (Vitebskij cerkovno-archeologičeskij muzej), 1893
 392. Witebsk, Muzeum Pomocy Naukowych przy Witebskiej Drugiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Vitebskom vtorom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918
 393. Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej (Muzej vitebskoj Učenoj Archivnoj Komisii), 1910
 394. Witebsk, Mobilne Muzeum Sanitarno-Higieniczne Ziemstwa Gubernialnego (Mobil’nyj sanitarno-gigeničeskij muzej pri gubernskoj zemskoj uprave), 1913 
 395. Witebsk, Muzeum Gubernialne (Gubernskij Muzej), 1918 
 396. Włocławek, Muzeum Diecezjalne (Muzeum Seminaryjne), 1870
 397. Włocławek, Muzeum 15. Ukraińskiego Pułku Huzarów (Muzej 15-go gusarskogo Ukainskogo polka), [1900]–1918
 398. Włocławek, Zbiory muzealne Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza, 1907-1909
 399. Włocławek, Muzeum Kujawskie oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909 
 400. Włodzimierz Wołyński (Ukraina), Muzeum Bractwa św. Włodzimierza (Drevlechranilišče Pravoslavnogo Svjato-Vladimirskogo Bratstva), 1888
 401. Włodzimierz Wołyński, Muzeum 68. Borodyńskiego Pułku Piechoty Cesarza Aleksandra III (Muzej 68 pechotnogo Borodinskogo Imperatora Aleksandra III polka), [1900]–1918
 402. Włodzimierz Wołyński, Muzeum 7. Białoruskiego Pułku Huzarów Cesarza Aleksandra I (Muzej 7-go gusarskogo Belaroskogo Imperatora Aleksandra I polka), [1900]–1918 Muzeum 7. Kinburnskiego Pułku Dragonów (Muzej 7-go dragunskogo Kinburgskogo polka), [1900]–1918 
 403. Wołkowyszki (Litwa), Muzeum 3. Smoleńskiego Pułku Ułanów Cesarza Aleksandra III (Muzej 3-go ulanskogo Smolenskogo Imperatora Aleksandra III polka), [1900]–1918 
 404. Wołoczysk (Ukraina), Muzeum 12. Starodubskiego Pułku Dragonów (Muzej 12-go dragunskogo Starodubskogo polka), [1900]–1918 
 405. Wyganka (Ukraina), Muzeum familijne Sadowskich, 1854 
 406. Zakopane, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, 1888/1889 
 407. Załuczasse (Białoruś), Gabinet maszyn rolniczych i gleb Białoruskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 1830–1839 
 408. Zambrów, Muzeum 15. Szlisselburskiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia A. Repnina (Muzej 15-go pechotnogo Šlisselburgskogo general-feldmaršala Knàzà A. Repnina polka), [1900]–1918 
 409. Zamoście (Białoruś), Biblioteka i Muzeum Starożytności Aleksandra Jelskiego 
 410. Zamość, Muzeum 66. Butyrskiego Pułku Piechoty generała Dochturowa (Muzej 66-go pechotnogo Butyrskogo generala Dochturova polka), 1896–1918 
 411. Zawiercie, Muzeum oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911 
 412. Żytomierz (Ukraina), Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa (Muzej pri Rossijskoj publičnoj biblioteke imeni M. Čertkova), 1865
 413. Żytomierz, Wołyńska Skarbnica Eparchialna (Volynskoe eparchial’noe drevlechranilišče), 1893
 414. Żytomierz, Muzeum 9. Kazańskiego Pułku Dragonów Wielkiej Księżnej Marii Nikołajewny (Muzej 9-go dragunskogo Kazanskogo Velikoj Knàgini Marii Nikolaevny polk), [1900]–1918
 415. Żytomierz, Muzeum 17. Archangielogrodzkiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Włodzimierza Aleksandrowicza (Muzej 17-go pechotnogo Archangelogorodskogo Velikogo Knàzà Vladimira Aleksandroviča polka), [1900]–1918
 416. Żytomierz, Muzeum 20. Galicyjskiego Pułku Piechoty (Muzej 20 pechotnogo Galickogo polka), [1900]–1918
 417. Żytomierz, Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia (Muzej Obščestva Issledovatelej Volyni), 1901
 418. Żytomierz, Muzeum Diecezjalne Rzymsko-Katolickie, 1909
 419. Żytomierz, Centralne Muzeum Wołyńskie (Central’nyj Volynskij Muzej), 1913

Home » Wykazy » Wykaz instytucji muzealnych objętych opracowaniem (stan na 2020-12-31)
Print Friendly, PDF & Email

Redaktor