Fundacja Widzialni, jako Instytucja Certyfikująca “Dostępność” w Internecie, przygotowała nowe opracowanie dla specjalistów i instytucji udostępniających zasoby cyfrowe, zatytułowane: Doświadczenie i umiejętności specjalistów dostępności cyfrowej przygotowane na podstawie opisów kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Opisy wskazują jakim doświadczeniem i umiejętnościami powinien charakteryzować się ekspert z zakresu dostępności. Przez ostanie dwa lata nad opisami pracował zespół metodyków ekspertów dostępności. Duża część z przygotowanych opisów kwalifikacji została zaakceptowana przez ministra właściwego dla poszczególnych kwalifikacji i weszła do systemu ZSK, stając się pełnoprawnym zawodem.

Ze wstępu:

W czasie bumu dostępności cyfrowej pojawia się wiele wątpliwości i pytań dotyczących określenia kompetencji audytorów dostępności cyfrowej, twórców stron internetowych i aplikacji mobilnych w oparciu o WCAG 2.1, koordynatorów dostępności, organizatorów dostępnych wydarzeń, redaktorów stron internetowych.  (…) Współczesny proces zdobywania umiejętności i kompetencji opiera się nie tylko na formalnym wykształceniu potwierdzonym świadectwem szkolnym lub tytułem naukowym. Obecnie proces ten towarzyszy nam przez całe życie, a umiejętności zdobywamy podczas kursów, szkoleń, bazując na własnym doświadczeniu oraz samokształceniu.
Zintegrowany System Kwalifikacji daje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Zapewnia także dostęp do listy obecnych na rynku kwalifikacji. Pełna lista kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK znajduje się w publicznej bazie danych − Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).
Fundacja Widzialni jest instytucją certyfikującą, czyli podmiotem z uprawnieniami nadanymi przez właściwego ministra do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, do wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz