***

PROGRAM  |  STRESZCZENIA  | O I SYMPOZJUM MUZEALNICZYM

***

ZESPÓŁ GRANTOWY:

  • Małgorzata Baka
  • Ewelina Bednarz
  • Tomasz F. de Rosset
  • Aldona Tołysz
  • Małgorzata Wawrzak
  • Michał F. Woźniak

Piotr Daszkiewicz, Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu

Kinga Anna Gajda, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Absolwentka historii sztuki UAM (1987), od 2006 r. pracownik merytoryczny Gabinetu Rycin MNP; prowadzi badania nad kolekcjami: rycin i rysunków ze zbiorów TPN, kolekcją Edwarda Rastawieckiego, kolekcją rycin i rysunków Seweryna Mielżyńskiego

Dorota Gorzelany, Muzeum Narodowe w Krakowie
Archeolog śródziemnomorski (Uniwersytet Jagielloński), kustosz dyplomowany i kurator kolekcji sztuki starożytnej w Muzeum Książąt Czartoryskich/Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest autorką książki “Macedonia-Aleksandria. Analiza monumentalnych założeń grobowych z okresu późnoklasycznego i hellenistycznego” oraz licznych artykułów głównie na temat greckiego malarstwa wazowego.

Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzealnik, edukator, kurator. Absolwentka studiów Ochrona Dóbr Kultury, spec. muzealnictwo – Wydział Sztuk Pięknych UMK. Absolwentka Podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich – Instytut Historii Sztuki UJ. Współautorka wystawy stałej Muzeum Toruńskiego Piernika, oddziału  MOT. Adiunkt w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa MOT. Pasjonatka dziejów piernikarstwa i dawnych form cukierniczych.

Mariola Kazimierczak, Musées nationaux de Malmaison
Urzędnik francuskiego Ministerstwa Kultury i Komunikacji. Studia filologiczne na UW 1978-1983; na Sorbonie, Paryż IV, 2000-2006 i tam doktorat 2015. Autor artykułów prasowych i naukowych. Konferencje we Francji i w Polsce. Od 1992 pracownik muzeów francuskich : Muzeum Picassa, Luwr, DNSC, Cluny. Aktualnie szef serwisu finansowego w muzeum na zamku w Malmaison.

Agnieszka Kluczewska-Wójcik
Absolwentka Muzeologii Ecole du Louvre, tytuł doktora historii sztuki zdobyła na Université Paris I Panthèon-Sorbonne. W latach 2000-2014 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK. Członek Zarządu Głównego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Autorka tekstów krytycznych z dziedziny sztuki współczesnej, m.in. na łamach czasopisma „Artluk”, publikacji poświęconych relacjom międzykulturowym, m.in Japonia w kulturze i sztuce polskiej k. XIX i pocz. XX wieku (Toruń, 2016), a także historii kolekcjonerstwa, m.in. red. Nowoczesność kolekcji Modernity of collection (Toruń 2010) i Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice (Warszawa 2015). Autorka monografii Feliks „Manggha”Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie (Kraków, 2014) i redaktor naukowy opracowania Korpus daru Feliksa “Mangghi” Jasieńskiego / Corpus of Feliks ‘Manggha’ Jasieński’s Donation (Muzeum Narodowe w Krakowie).

Kamila Kłudkiewicz, IHS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktor historii sztuki, absolwentka prawa i historii sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pod redakcją jej i Michała Mencfla ukazała się w 2014 r. książka „Miłośnictwo rzeczy. Studia poświęcone kolekcjonerstwu na ziemiach polskich w XIX wieku”. W 2016 r. opublikowała monografię „Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”. Od 2015 r. adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu.

Barbara Konwerska, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
W latach 1992-1999 uzyskała absolutorium magisterskie na wydziale Historii Kościoła Uniwersytetu Papieskiego, a w latach 1994-1999 na wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Praca doktorska zatytułowana „Pomoc i opieka społeczna w salinie wielickiej od końca XVIII do początku XX w.” napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. A. Pankowicza. Od 2001 r. jest pracownikiem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Całe jej życie zawodowe związane jest z działalnością muzealniczą oraz naukową.

Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Historyk sztuki (KUL), muzealnik (UMK) – starszy kustosz zbioru polskiej sztuki nowoczesnej w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Autorka wystaw i tekstów o sztuce oraz katalogów, m.in.: Malarstwo i rzeźba polska od końca XVIII wieku do 1970 r. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. I, II i III. Zajmuje się środowiskiem artystycznym Torunia w XX wieku (szczególnie lat 1920-1939). Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Torunia i regionu, zajmuje się także popularyzacją sztuki. Członek SHS i SMP.

Grażyna Kubica-Heller, Uniwersytet Jagielloński
Adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Jest autorką książek: Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne (1996); Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku (2006); Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia (2011), Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna (2015); opracowania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego (2002), a także wielu innych tekstów naukowych i literackich oraz kilku wystaw fotograficznych.

Michał Mencfel, IHS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania nad historią kolekcjonerstwa europejskiego XVI-XIX wieku, nowożytną sztuką i teorią sztuki, historią i ikonografią nauki, kulturą arystokracji europejskiej w XIX wieku.

Magdalena Piotrowska, IHS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Poznaniu
Doktorantka w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka japonistyki tegoż uniwersytetu, od czwerca 2016 pracuje w Gabinecie Rycin w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zainteresowania naukowe, poza sztuką japońską, wiąże z problematyką globalizacji zjawisk artystycznych, sztuki azjatyckiej i jej recepcji na tzw. „Zachodzie” oraz metodologii badań sztuki pozaeuropejskiej.

Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1978 r. zatrudniony w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Tamże doktorat (1985) i habilitacja (1996). Od 1991 do 1993 w Komitecie Badań Naukowych. Od 1998 do 2003 na WNSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tamże kierownik Katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty. Od 2011 r. profesor zwyczajny nauk humanistycznych.

Agnieszka Wajroch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Absolwentka filologii polskiej i słowiańskiej oraz historii sztuki, doktorantka w Zakładzie Historii Polskiej XIX i XX w. na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, adiunkt w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Autorka tekstów dotyczących zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz działalności muzealno-ludoznawczej Heleny i Wiesławy Cichowicz.

Magdalena Zych, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Antropolożka kultury, w Muzeum Etnograficznym w Krakowie koordynuje terenowe projekty badawcze („dzieło-działka”, „Wesela 21”). Przygotowuje pracę doktorską o współczesnych kolekcjach w muzeach etnograficznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała m. in. w „Kontekstach”, „Znaku”, „Herito”, „Autoportrecie”. Współautorka i współredaktorka książek dzieło-działka (2012) i Wesela 21 (2015).

 

Print Friendly, PDF & Email