PROGRAM RAMOWY I SYMPOZJUM MUZEALNICZEGO
MUZEUM A PAMIĘĆ – FORMA, PRODUKCJA, MIEJSCE
TORUŃ, 8-9 czerwca 2017 r.
Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32
Sala im. Tymona Niesiołowskiego

***

STRESZCZENIA  |  PRELEGENCI   |   O I SYMPOZJUM MUZEALNICZYM

***

8 CZERWCA
10:00-10:30    Rejestracja uczestników
10:30-11:00     Powitanie, Tomasz de Rosset
11:00-12:00     SESJA I: Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak
DYSKUSJA

12:00-12:30    PRZERWA

12:30-14:00     SESJA II: PROJEKT „MUZEUM W POLSKIEJ KULTURZE PAMIĘCI (DO 1918 R.)”
Sesja panelowa
Michał F. Woźniak, Tomasz de Rosset, Małgorzata Baka, Małgorzata Wawrzak, Aldona Tołysz, Ewelina Bednarz

14:00-15:30 LUNCH

SESJA III:
15:30-16:10    Piotr Daszkiewicz, Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
Władysław Taczanowski (1819-1890) i warszawski gabinet zoologiczny w dobie popowstaniowych represji
16:10-16:50    Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Od zbiorów prywatnych do publicznego muzeum. Utworzenie Muzeum Kopernika w Rzymie i jego ewolucja.

16:50-17:20    PRZERWA

17:20-18:00    Agnieszka Kluczewska-Wójcik
„Istnienie narodu jest codziennie ponawianym wyborem”. Muzea przemysłu i sztuk dekoracyjnych jako miejsce formowania dyskursu tożsamościowego
18:00-18:40    Michał Mencfel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Arystokratyczna pamięć: galerie Atanazego Raczyńskiego

 

9 CZERWCA

SESJA IV:
9:00-9:40     Magdalena Piotrowska, IHS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Poznaniu
Wymiar ideologicznych polskich kolekcji sztuki wschodnioazjatykiej przed 1918 rokiem
9:40-10:20    Agnieszka Wajroch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przyszłość z przeszłości. Inicjatywy muzealne abp. Floriana Stablewskiego i abp. Edwarda Likowskiego
10:20-11:00   Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego

11:00-11:30    PRZERWA

SESJA V:
12:10-12:50    Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Kolekcja Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
11:30-12:10    Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Muzeum Narodowe w Poznaniu
„Pamięć w obrazach, obrazy w pamięci”
12:50-13:30    Kamila Kłudkiewicz, IHS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum im. Mielżyńskich versus Kaiser-Friedrich Museum w Poznaniu. Strategie pamięci polskiego i niemieckiego muzeum sztuki na początku XX wieku

13:30-14:30    LUNCH

SESJA VI:
14:30-15:10    Dorota Gorzelany, Muzeum Narodowe w Krakowie
Ekspozycja a koncepcja kolekcjonerska. Casus Muzeum Książąt Czartoryskich
15:10-15:50    Grażyna Kubica-Heller, Uniwersytet Jagielloński; Magdalena Zych, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Początki materialnej pamięci o doświadczeniu Syberii w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie
15:50-16:30    Barbara Konwerska, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
„Geneza i rozwój zorganizowanej turystyki w wielickiej kopalni soli (1774-1918)”

16:30-17:00    PRZERWA

SESJA VII:
17:00-17:40    Mariola Kazimierczak, Musées nationaux de Malmaison
Pamięć o «muzeum» archeologicznym Michała Tyszkiewicza w Rzymie
17:40-18:20    Kinga Anna Gajda, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński
Muzeum jako miejsce pamięci, nośnik pamięci, utrwalania pamięci i zachowywania w pamięci uczniów
18:20-19:00    Grzegorz Bąbiak, Uniwersytet Warszawski

19:00-…           PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM

 

***

STRESZCZENIA  |  PRELEGENCI   |   O I SYMPOZJUM MUZEALNICZYM

***

Print Friendly, PDF & Email