INFORMACJE | PROGRAM  | STRESZCZENIA |  PRELEGENCI


Warsztaty skierowane są do muzealników, muzeologów, studentów kierunków humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem kompetencji cyfrowych i humanistyką cyfrową.

MIEJSCE:
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32),
sala komputerowa nr 1 (112a) I piętro za dziekanatem

ZAPISY:
W celu zapisania się wystarczy wskazać właściwe warsztaty, podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres meilowy i przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl


Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY!


PROGRAM WARSZTATÓW

8:30-9:30 – Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum; prowadzenie: dr Izabela Mrochen

10:00-11:00 – Budowanie i podstawowe analizowanie korpusów w tekstach muzealniczych za pomocą narzędzi CLARINu; prowadzenie: Marcin Wilkowski

11:30-12:30 – Muzea, technologie, odbiorcy; prowadzenie: Aleksandra Janus

13:00-14:00 – Standardy ewidencjonowania muzealiów w odniesieniu do przepisów prawnych; prowadzenie: Agnieszka Krzyżanowska

14:30-15:30 – Bazy danych online – co można w nich znaleźć, a czego nie można i jak temu zaradzić; prowadzenie: Alicja de Rosset

16:00-17:00 – Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka; prowadzenie: dr Dominik Piotrowski


WARSZTATY

Aleksandra JANUS >>>
Muzea, technologie, odbiorcy
Biorąc za punkt wyjścia typologię odbiorców cyfrowych zasobów kultury pochodzącą z badań projektów digitalizacyjnych w Polsce, podczas warsztatów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób muzea i instytucje pamięci mogą aplikować do swoich potrzeb metody, narzędzia i metodyki wypracowane w sektorze technologicznym, w sposób który służy zarówno im samym, jak i ich odbiorcom. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób upowszechnianie się tych metod, narzędzi i metodyk pracy może prowadzić do transformacji cyfrowej instytucji muzealnych i co to w praktyce oznacza.
2. marca, godz. 11:30-12:30


Agnieszka KRZYŻANOWSKA >>>
Standardy ewidencjonowania muzealiów w odniesieniu do przepisów prawnych
Warsztat ma na celu porównanie wymaganych przepisami prawnymi sposobów ewidencjonowania muzealiów a możliwościami baz danych opartych na (różnych) standardach i schematach. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 30. sierpnia 2004 r. z sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowani zabytków w muzeach oraz z wybranymi standardami opisu metadanowego. Następnie, w części praktycznej, postaramy się opisać „muzealium” według omówionych schematów i zasad.
2. marca, godz. 13:00-14:00


dr Izabela MROCHEN >>>
Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum
W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z głównymi zasadami, wytycznymi oraz kryteriami sukcesu z zakresu dostępności zasobów internetu. Prężenie rozwijające się nowe technologie umożliwiają otwarty dostęp do zasobów edukacji, kultury i sztuki. Jednak nadal występują bariery w środowisku cyfrowym, które ograniczają dostęp osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki systematycznemu wdrażaniu zasad WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), każdy użytkownik zdigitalizowanych zasobów będzie mógł swobodnie dotrzeć do potrzebnych informacji. Projektanci stron www bagatelizują osoby, które korzystają z technologii wspomagającej , która w dużej mierze oparta jest na poprawnym kodzie html. Dlatego niezmiernie ważnym elementem spotkania warsztatowego jest samodzielne sprawdzenie czy obrazy, zdjęcia, ilustracje, wykresy, itd. są zaopatrzone w atrybut <alt> w kodzie html, dodawanie alternatywy tekstowej do każdego obrazu w dokumentach (doc/docx, ppt, pdf, excel), sprawdzenie współczynnika kontrastu, itd.
Ponadto, dzięki nowym technologiom dostęp do coraz więcej zasobów muzealnych jest możliwy m.in. dzięki dostępnym elementom mulitmedialnym, które można zobaczyć i usłyszeć dzięki wdrożeniu transkrypcji, napisów oraz audiodeskrypcji.
Spotkanie jest podzielone na poszczególne moduły, które zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu, będą fundamentem w nauce dostępności w środowisku cyfrowym: “Przyjdź i wprowadź dostępność o świata kultury i sztuki”!
2. marca, godz. 8:30-9:30


dr Dominik Mirosław PIOTROWSKI >>>
Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka
Warsztaty dedykowane są osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu budowy cyfrowych  kolekcji muzealnych oraz narracyjnych wystaw za pomocą otwartego systemu Omeka. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie dostosować szablon graficzny, dodać cyfrowe odwzorowania muzealiów wraz z metadanymi, a następnie osadzić je w kontekście, w ramach narracyjnych ekspozycji.
2. marca, godz. 16:00-17:00


Alicja de ROSSET>>>
Bazy danych online – co można w nich znaleźć, a czego nie można i jak temu zaradzić
Warsztaty obejmą przegląd kilku dostępnych online portali z zasobami muzealnymi i ich analizę w grupach pod kątem przeszukiwalności i użyteczności danych. Zastanowimy się, co działa dobrze, a co nie i dlaczego. Co muzealnik może zrobić, aby zasoby udostępniane przez niego były jak najlepiej znajdowalne i… aby ktokolwiek chciał ich szukać.
2. marca, godz. 14:30-15:30


Marcin WILKOWSKI  >>>
Budowanie i podstawowe analizowanie korpusów w tekstach muzealniczych za pomocą narzędzi CLARINu
Warsztaty będą poświęcone pracy korpusowej z tekstami muzealniczymi. Analiza korpusów może być przydatnym wsparciem tradycyjnych badań literatury muzealniczej, a narzędzia konsorcjum CLARIN-PL umożliwiają jej wykonywanie bez konieczności programowania.
Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy analizy korpusowej oraz sprawdzić, czy nadaje się ona do wykorzystania w ich badaniach. Umiejętności programistyczne nie są wymagane.
2. marca, godz. 10:00-11:00


Print Friendly, PDF & Email