Wykaz instytucji muzealnych objętych opracowaniem (stan na 2020-12-31)

Arkadia k. Nieborowa, Ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej, 1778–1821  Augustów, Muzeum 104. Ustiużskiego Pułku Piechoty Generała Księcia Bagrationa (Muzej 104-ogo pechotnogo Ustiužskogo generala knâzâ Bagrationa polka), 1910–1918  Bąkowice pod Chyrowem, Zbiory muzealne Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów, 1883–1939  Beresteczko (Ukraina), Muzeum-Pomnik „Kozackie Mogiły” (Muzej v chrame-pamjatnike na Kozackich mogilach), 1914  Berlin (Niemcy), Galeria Malarstwa Atanazego…

Wykaz instytucji, w których prowadzono kwerendy

KWERENDY W ARCHIWACH: Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa Archiwum IS PAN Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy Archiwum Miejskie w Poznaniu Archiwum Narodowe w Krakowie Archiwum Narodowe w Krakowie, oddział w Spytkowicach Archiwum Nauki PAN i PAU Archiwum Okręgowe w Równem Archiwum Okręgowe w Winnicy Archiwum Okręgowe w Żytomierzu Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Gdańsku…

Wykaz wystąpień zespołu projektowego na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

Wykonawcy projektu (10 osób) uczestniczyli łącznie w 27 konferencjach i seminariach naukowych, gdzie zaprezentowali łącznie 27 referatów przygotowanych na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu badań. Tomasz F. de Rosset: 9-11.05.2018, konferencja naukowa Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, Muzeum Narodowe – Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, referat: Fundacje i dary artystyczne dla muzeów na ziemiach…

Wykaz opracowanych ankiet instytucji muzealnych (stan na 31-12-2019)

1. Augustów, Muzeum 104 Ustjużskiego generała księcia Bagrationa PP (Bagrationowski sztab, gub. suwalska) 2. Arkadia k. Nieborowa, 1778-1821, ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej 3. Beresteczko, 1914, muzeum-pomnik „Kozackie mogiły” 4. Berlin, 1836-1883, galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego 5. Bielsko (Bielsko-Biała), 1903-1941, Muzeum Miejskie 6. Białowieża, 1916-918, Muzeum Przyrodnicze 7. Białowieża, 1913-1915, Muzeum Puszczy Białowieskiej 8.…

Wykaz muzeów krajoznawczych

Częstochowa, 1911, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Golub, 1911, (Golub-Dobrzyń) Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Jędrzejów, 1911, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (F. Przypkowskiego) Kielce, 1908, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Kalisz 1911 Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1911-1914) Kowno, 1910, Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie Lublin, 1906, Muzeum Ziemi Lubelskiej Lublin, 1911, Muzeum…

Wykaz materiałów pomocniczych: pamiętniki, dzienniki

“Pamiątki narodowe w Wilnie”: uzupełnienie przedwodnika po Wilnie Kirkora (1904); “Pamiątki po Piastach i Jagiellonach pozostałe w wierzeniach, tradycji i zabytkach” (1905); “Szkoła i społeczeństwo”: z powodu t. zw. Strajku Szkolnego w Królestwie (1905); “Zakopane i jego okolice : przewodnik dla zwiedzających z widokami” (1905); “Przyczynki do archeologii Prus Zachodnich” (1905); “Monografia XX. Sanguszków.” T.…

Wykaz bibliotek cyfrowych i baz wiedzy, w których prowadzono kwerendy

Polona.pl Regionalne Biblioteki Cyfrowe m.in. Małopolska Mazowiecka Podlaska, Chełmska Tarnowsko-Galicyjska Śląska Kujawsko-Pomorska Federacja Bibliotek Cyfrowych zasoby Europeana Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Otwarty System Archiwizacji (OSA) Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich Polonijna Biblioteka Cyfrowa Polska Biblioteka Internetowa Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Staropolska…

Wykaz statutów muzealnych i sprawozdań

Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Krakowie; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1911-1921; Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, 1871-1918; Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego i Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie; Krótkie sprawozdanie z dwunastoletniej działalności i z obecnego stanu Muzeum techniczno-przemysłowego krakowskiego: i z zakładów przy nim istniejących, zestawione…

Wykaz czasopiśmiennictwa objętego kwerendą

Ogółem: “Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX”. T. 1 i 2; 1903 “Ateneum: pismo naukowe i literackie” 1876-1901 “Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, lata 1841-1914 “Biesiada Literacka”, lata 1866-1917 “Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1949-2017 “Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, lata 1932-1939 “Biuletyn Historii Sztuki”, lata 2004-2015 “Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla…