Wykład Czwartkowy “Wersal Północy za zamkniętymi drzwiami, czyli życie codzienne na białostockim dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej”

Wydział Nauk Historycznych zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Czwartkowych. 17 czerwca o godzinie 17:00 wykład pt. “Wersal Północy za zamkniętymi drzwiami, czyli życie codzienne na białostockim dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej” poprowadzi dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK. Wśród wielu magnackich rezydencji XVIII w. białostocki pałac Branickich h. Gryf odgrywał wyjątkową rolę, szczególnie w…

Wykaz instytucji muzealnych objętych opracowaniem (stan na 2020-12-31)

Arkadia k. Nieborowa, Ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej, 1778–1821  Augustów, Muzeum 104. Ustiużskiego Pułku Piechoty Generała Księcia Bagrationa (Muzej 104-ogo pechotnogo Ustiužskogo generala knâzâ Bagrationa polka), 1910–1918  Bąkowice pod Chyrowem, Zbiory muzealne Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów, 1883–1939  Beresteczko (Ukraina), Muzeum-Pomnik „Kozackie Mogiły” (Muzej v chrame-pamjatnike na Kozackich mogilach), 1914  Berlin (Niemcy), Galeria Malarstwa Atanazego…

Wykaz instytucji, w których prowadzono kwerendy

KWERENDY W ARCHIWACH: Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa Archiwum IS PAN Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy Archiwum Miejskie w Poznaniu Archiwum Narodowe w Krakowie Archiwum Narodowe w Krakowie, oddział w Spytkowicach Archiwum Nauki PAN i PAU Archiwum Okręgowe w Równem Archiwum Okręgowe w Winnicy Archiwum Okręgowe w Żytomierzu Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Gdańsku…

Wykaz wystąpień zespołu projektowego na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

Wykonawcy projektu (10 osób) uczestniczyli łącznie w 27 konferencjach i seminariach naukowych, gdzie zaprezentowali łącznie 27 referatów przygotowanych na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu badań. Tomasz F. de Rosset: 9-11.05.2018, konferencja naukowa Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, Muzeum Narodowe – Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, referat: Fundacje i dary artystyczne dla muzeów na ziemiach…

Michał F. WOŹNIAK | Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia

22.10.2020 | Aleksander Przezdziecki, Edward Rastawiecki, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Monuments du Moyen-Âge et de la Renaissance, dans l’ancienne Pologne depuis les temps les plus reculés jusqu’a la fin du XVII. siecle, seria I, Warszawa-Paryż 1853-1855; seria II, Warszawa 1855-1858; seria III, Warszawa 1860-1869 Wzory… stanowią jedno z…

Katarzyna CZEPIEL | VI-a Wystawa Doroczna: Salon 1909-1910: Warszawa

20.09.2020 | Doroczna wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych organizowana była od sześciu lat i obejmować miała całość zjawisk artystycznych powstających w tamtym czasie. Jak podawał “Kurjer Warszawaski”, wystawę w dwa pierwsze dni jej trwania odwiedziło około 4000 osób.  Sala wystawowa zaprojektowana została przez jednego z członków jury architekta Henryka Stifelmana. Obniżenie sufitu oraz wprowadzenie szeregu…

Ewelina BEDNARZ | Eskpozycje sprzętów i przemysłu liturgicznego

09.07.2020 | Muzealnicy, konserwatorzy, artyści oraz różni działacze za sprawą muzeów i wystaw  czasowych starali się przekazać społeczeństwu swoją wiedzę, opowiedzieć historię regionu, rozkrzewiać patriotyzm, uratować przed zniszczeniem często zapomniane dziedzictwo, a także zwrócić uwagę na to, co tworzone jest współcześnie. Do 1918 roku pośród licznie organizowanych wystaw sztuki, rolniczych i edukacyjnych, najprawdopodobniej były tylko…

Tomasz de ROSSET | Sekcja Polska Muzeum Międzynarodowego w Brukseli

16.05.2020 | „…Na różnych polach pracy łączą się ze sobą mieszkańcy naszego globu dla wspólnych celów cywilizacyjnych. Powstają wszechświatowe stowarzyszenia i instytucie, które skupiają się, wiążą w jeden potężny łańcuch duchowy. Widomą formą tego ruchu zrzeszeniowego stają się peryodyczne międzynarodowe Zjazdy, roztrząsające najwyższe wspólne zagadnienia, skierowujące do jednego łożyska myśl ludzką. Jeden z takich kongresów…

Wesołych Świąt!

11.04.2020, Redakcja Zespół grantu Muzeum Pamięci życzy wszystkim współpracownikom oraz czytelnikom spokojnych, zdrowych i pięknych świąt.

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci… raport 2019

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych instytucji muzealnych (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej) jako odzwierciedlenia przemian kulturowych, rezerwuaru, przekaźnika zbiorowej pamięci kulturowej (zbiorowych pamięci) społeczności d. Rzeczpospolitej Obojga…