15.05.2020

Digital Culture & Society, No. 1 (2021): The Politics of Metadata
Pod redakcją Anny Dahlgren, Karin Hansson, Rámona Reicherta i Amandy Wasielewski
Termin: 28 czerwca 2020 r
http://digicults.org

Specjalne wydanie czasopisma Digital Culture & Society poświęcone będzie teoretycznym i metodologicznym omówieniom polityki metadanych. Pierwsza generacja digitalizacji w latach 90. wywołała ożywioną debatę na temat obrazów i ich wiarygodności, która toczyła się w mediach informacyjnych, kręgach politycznych oraz w odniesieniu do pisania historii (Mitchell, 1994; Ritchin, 1990). Podczas gdy wiele osób martwi się konsekwencjami manipulacji obrazem cyfrowym, dane, które gromadzimy w naszych prywatnych zaobach, używane do porządkowania i przywoływania szerokiego wachlarza materiałów cyfrowych, mogą również podlegać manipulacjom, które są równie podstępne i często trudniejsze do wykrycia.

Projektowanie i wykorzystanie metadanych jest zatem zawsze uwarunkowane kulturowo, społecznie i ideologicznie (Baylis, 2014; Bunnik i in., 2016; Loukissas, 2017; Pollen, 2016). W rzeczywistości wszystkie metadane sytuują obrazy, które dostarczają, pod względem historycznym, geograficznym, politycznym i organizacyjnym. Na charakter metadanych wpływają aktorzy, ich programy i zainteresowania, czy to instytucje (muzea, archiwa, biblioteki, dostawcy wizerunku firm), czy też osoby fizyczne (producenci obrazu, agenci mediów społecznościowych, badacze) (Schwartz, 1995; Schwartz i Cook, 2002 ). Jeśli na przykład narodowość jest ważnym uzasadnieniem założycielskim muzeum, ich obrazy zostaną oznaczone narodowym pochodzeniem, które samo w sobie jest konstruktem historycznym i czasami dość problematycznym (Rodini, 2018). To zainteresowanie może się zmieniać w czasie. Podczas gdy płeć twórcy obrazu ma dziś kluczowe znaczenie w instytucjach pamięci, kwestia, czy obraz lub dzieło sztuki jest stworzone przez kobietę czy mężczyznę, nie zawsze była historycznie interesująca dla menedżerów kolekcji (Pierce, 2019). Zatem dostępne metadane są wynikiem, a także częścią negocjacji między sprzecznymi interesami, które kumulowały się i przekształcały w czasie (Baca, 2016). W sumie są to przykłady polityki metadanych.

Metadane wpływają nie tylko na możliwość wyszukiwania i widoczność obrazów, ale, co za tym idzie, na sposób ich używania i interpretacji. Kolekcje obrazów tworzą obecnie opisowe metadane na trzy główne sposoby: zatrudniając profesjonalnych inwentaryzatorów w instytucji zarządzającej kolekcją, pozyskując pomoc ogółu społeczeństwa za pośrednictwem interfejsów online lub automatyzując przy użyciu narzędzi opartych na algorytmach i uczenia maszynowego, takiego jak rozpoznawanie wzorców.

Terminy i informacje kontaktowe
Wstępne streszczenia (maks. 300 słów) i krótka nota biograficzna (maks. 100 słów) termin: 28.06.2020 r.
Autorzy zostaną powiadomieni do 10.07.2020 r., Czy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego artykułu.
Pełne referaty należy złożyć na: 01.10.2020 r.


Home » Cybermuzeologia » Nabór tekstów do Digital Culture & Society, No. 1 (2021): The Politics of Metadata
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz