3.03.2020

Digital Approaches to Art History and Cultural Heritage
Oxford, 12-13.06.2020
Merton College, University of Oxford
Termin: 22 marca 2020 r.

Technologie cyfrowe zmieniają sposoby, w jakie uczeni badają źródła wizualne i dziedzictwo kulturowe. Digitalizacja sprawia, że ​​zbiory są bardziej dostępne, a algorytmy umożliwiają badaczom śledzenie wzorów w dużych zbiorach danych obrazów i wyznaczanie nowych kierunków badań. Jednocześnie techniki modelowania 3D rejestrują i cyfrowo chronią struktury i artefakty dziedzictwa kulturowego zagrożone wojną, zmianą klimatu lub nadmierną turystyką, podczas gdy rzeczywistość wirtualna przenosi widzów do pałaców, pomników lub miejsc kultu, poszerzając dostęp do takich miejsc.

Konferencja skierowana jest do badaczy, studentów i profesjonalistów z wielu dziedzin: historii sztuki, muzealnictwa, humanistyki cyfrowej, geografii, historii, archeologii i informatyki, którzy są zainteresowani badaniem cyfrowych metod badania kultury wizualnej i materialnej. Podjęta zostanie dyskusja nad tym w jaki sposób naukowcy włączają narzędzia cyfrowe do swoich badań.

Dzień 1: Cyfrowe podejścia do historii sztuki (cyfrowe studia wizualne).
Pierwszy dzień poświęcony jest badaniu nowych cyfrowych perspektyw badania kultury wizualnej. Tematy obejmują: obrazowanie cyfrowe, wizję komputerową, analizę sieci, wizualne czytanie zdystansowane, cyfrowe infrastruktury badawcze, standardy danych, projekty instytucjonalne, projekty digitalizacji i publikacji cyfrowych.

Dzień 2: Cyfrowe podejście do dziedzictwa architektonicznego i kulturowego (miejsca i obiekty)
Drugi dzień skupia się na cyfrowych podejściach do przechwytywania, wyświetlania i badania trójwymiarowych obiektów kulturalnych i obiektów. Obejmuje to przechwytywanie danych, modelowanie 3D i 4D oraz wirtualną anastylozę. Podobnie traktuje prezentację, eksplorację i badanie miejsc dziedzictwa kulturowego przy użyciu nowych technologii, w tym między innymi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Więcej informacji: https://cmt3.research.microsoft.com/DAH2020/Track/1/Submission/Create.

Organizatorzy: Lia Costiner (Merton College, Oxford) i Leonardo Impett (Biblioteca Hertziana, Rzym).
Pytania należy kierować na: encodingHeritage@gmail.com

Obsługiwane przez sieć Heritage Network zajmującą się kodowaniem Oxford TORCH (en).


Home » Cybermuzeologia » Digital Approaches to Art History and Cultural Heritage – nabór tekstów
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz