Trwa XV Seminarium Muzealnicze poświęcone metodyce pracy archiwalnej w instytucjach muzealnych i archiwalnych na Ukrainie, o których opowiedział prof. Dariusz Dąbrowski. W drugiej części omówione zostaną kwestie dotyczące planowanych w ramach projektu wydawnictw oraz organizacji konferencji międzynarodowej w listopadzie tego roku.

W Seminarium biorą udział członkowie zespołu projektowego oraz studenci. Ma ono charakter zamknięty.


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz