Historyk sztuki, sędzia, założyciel Muzeum w Gliwicach.
Urodził się 16. maja 1858 roku w Bolesławcu na Dolnym Śląsku w zamożnej rodzinie architekta. Po przeprowadzce rodziców do Złotoryi uczęszczał do tamtejszej szkoły średniej, a w 1876 roku zdał egzamin maturalny w Bolesławcu. Studiował prawo na uniwersytetach w Lipsku, Heidelbergu i w Berlinie. W 1880 roku zdał egzamin referendarski, a następnie odbył roczną służbę wojskową i kontynuował studia zdobywają tytuł asesora sądowego w 1886 roku. Praktyki odbył w Opolu i w sądzie w Gliwicach, gdzie przybył w listopadzie 1889 roku. W 1900 roku otrzymał stanowisko sędziego nadzorczego. W 1895 roku został wiceprzewodniczącym gliwickiego oddziału Związku Weteranów Wojennych, a od 1899 roku był jego przewodniczącym. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku opracował własną odmianę stenografii wykorzystywanej w pracach sądowniczych.

W 1903 roku wystąpił z inicjatywą utworzenia w Gliwicach muzeum, którego celem byłoby gromadzenie pamiątek po wojnie francusko-pruskiej. Z nauczycielem gimnazjalnym Benno Nietschem oraz księdzem Johannesem Chrząszczem – pasjonatami historii regionu górnośląskiego oraz  przy znacznym wsparciu materialnym hrabiego Franza von Bellestrema, współzakładał w 1905 r. Muzeum Górnośląskie w Gliwicach. Początkowo nosiło ono nazwę: Oberschlesisches Museum für Kunst und Kunstgewerbe, później zaś Oberschlesisches Museum. Muzeum ukierunkowane było na gromadzenie obiektów reprezentujących kulturę materialną Górnego Śląska (Industriebezirk Oberschlesien).
22.marca 1905 roku w hotelu “Deutches Haus” odbyło się uroczyste spotkanie w trakcie którego zawiązał się Górnośląski Związek Muzeum (Oberschlesisches Museumverein), które powołało Górnośląskie Muzeum w Gliwicach (Oberschlesisches Museum in Gleiwitz). Schiller został wybrany pierwszym dyrektorem instytucji i pełnił tę funkcję aż do wyjazdu z Gliwic w roku 1919. Następnie przyjął stanowisko dyrektora Muzeum w Bolesławcu.

Zmarł 2. lipca 1945 roku w Zgorzelcu. Odznaczony Medalem Czerwonego Orła, w 1913 roku nadano mu tytuł “tajnego radcy” i tytuł “Honorowego Obywatela Miasta Gliwic”.


Bibliografia:
Nowack A., 1931. Dem Andenken an Dr. Johannes Chrząszcz. Der Oberschlesier, 13 (5), 281–287
Nietsche, B., 2011. Historia miasta Gliwice. Tł. S. Rosenbaum. Gliwice: Muzeum w Gliwicach
Recław Damian, 2007. Hasło: Schiller Arthur Karl Gustaw, [w:] Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska. Edycja próbna, Katowice 2007, s. 180-181.


 

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz