Fotograf, malarz, od 1910 roku członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (oddział główny w Warszawie), sekretarz Komisji Fotograficznej, darczyńca i kustosz zbiorów fotograficznych PTK. Dokumentował okolice Warszawy, krajobrazy i zabytki Piotrkowa, Przedborza i okolic.

 

Więcej na temat Feliksa L. Liszewskiego zob.:

Wojciech Zawadzki, Liszewski Feliks Lambert (1876-1933), Przedborski Słownik Biograficzny

Fotografia z: Liszewski Feliks Lambert (1876-1933)

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz