Zoolog, podróżnik, ornitolog, myśliwy; pracownik Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1875-1884 prowadził badania w Ameryce Południowej, m.in. w Peru i Ekwadorze. Od 1887 roku objął funkcję kierownika Muzeum Branickich, od 1919 roku wicedyrektor Państwowego Muzeum Zoologicznego. Inicjator założenia Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (1923). Autor ponad 300 prac naukowych.

Na fotografii: Jan Sztolcman, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztolcman#/media/File:Jan_Sztolcman_Polish_ornithologist.jpg

Więcej na temat działalności Sztolcmana, zob.

hasło: Jan Sztolcman, Encyklopedia Puszczy Białowieskiej

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz