Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
red. Aldona Tołysz, Ewelina Bednarz, Tomasz F. de Rosset
Toruń-Warszawa: NIMOZ, 2018 [w druku]


Zawartość tomu:

 • Michał F. Woźniak, Muzeum – pamięć – miejsce pamięci
 • Tomasz F. de Rosset, Dzieło sztuki jako nośnik pamięci w polskim muzeum epoki
  rozbiorów
 • Aldona Tołysz, Projekt: muzeum. Koncepcje polskich instytucji pamięci na przełomie
  XIX i XX wieku
 • Agnieszka Kluczewska-Wójcik, „Istnienie narodu jest codziennie ponawianym
  wyborem”. Muzea przemysłu i sztuk dekoracyjnych jako miejsce formowania
  dyskursu tożsamościowego
 • Kinga Anna Gajda, Muzeum jako miejsce pamięci, nośnik pamięci, utrwalania
  pamięci i zachowywania w pamięci uczniów
 • Grzegorz Bąbiak, Dlaczego w Warszawie nie było muzeum sztuk pięknych w XIX w?
 • Kamila Kłudkiewicz, Muzeum im. Mielżyńskich versus Kaiser-Friedrich Museum w
  Poznaniu. Współistnienie polskiego i niemieckiego muzeum sztuki na przełomie XIX
  i XX wieku
 • Małgorzata Wawrzak, O muzeach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do 1918
  roku. Od teorii do praktyki
 • Barbara Konwerska, Geneza i rozwój zorganizowanej turystyki w wielickiej kopalni
  soli (1774-1918)
 • Michał Mencfel, Pamięć arystokratyczna. Galerie Atanazego Raczyńskiego (1788-
  1874) w  Berlinie i Gaju
 • Dorota Gorzelany, Ekspozycja a koncepcja kolekcjonerska. Casus Muzeum Książąt
  Czartoryskich
 • Ewelina Bednarz, Problem przynależności pamięci na przykładzie kolekcji-muzeum
  Lesera Giełdzińskiego. Przyczynek do badań
 • Mariola Kazimierczak, Pamięć o „muzeum” archeologicznym Michała Tyszkiewicza
  w Rzymie
 • Anna Kroplewska-Gajewska, Kolekcja Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Anna Kornelia Jędrzejewska, Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku
  do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego
 • Małgorzata Baka, Kolekcjonowanie pamięci muzeów. O projekcie „Muzeum w
  polskiej kulturze pamięci…”

 

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz