1. Warszawa, Królewski Uniwersytet Aleksandryjski:
  1. Biblioteka Publiczna
  2. Gabinet Rycin: konserwator Jan Piwarski sekretarz przy Bibliotece Publicznej Uniwersytetu, adiunkt Wiktor Raczyński; 89 429 rycin, 1 obraz olejny, 20 pasteli, 4 blachy miedziorytnicze, 732 książki (1830)
  3. Gabinet Wzorów Gipsowych: konserwator Antoni Blank prof. malarstwa Uniwersytetu; 677 gipsów, 316 rysunków i rycin (1830)
  4. Gabinet Numizmatyczny i Starożytnych Osobliwości: konserwator Feliks Bentkowski prof. filozofii Uniwersytetu; 6561 monet i medali, kolekcja Neumarka (3000 monet i medali), 37 osobliwości (1830)
  5. Gabinet Zoologiczny: konserwator Feliks Paweł Jarodzki dr filozofii prof. Uniwersytetu, adiunkt Adam Podymowicz, preparator Paweł Wierzeyski; 31 121 okazów; dostępny we wtorki i czwartki 11:00-13:00 (1830)
  6. Ogród Botaniczny: dyrektor Michał Szubert prof. Uniwersytetu, adiunkt Wojciech Jastrzębowski, ogrodnicy Bogumił Günther, Ludwik Leraut, Jan Ogierman; 10 650 roślin (1830)
  7. Gabinet Botaniczno-Plastyczny: konserwator Fryderyk Hoffman prof. Uniwersytetu; 317 obiektów (1830)
  8. Gabinet Mineralogiczny: konserwator Marek Antoni Pawłowicz dr filozofii prof. Uniwersytetu; 14 014 obiektów; dostępny we wtorki zimą 14:00-16:00 latem 15:00-17:00 (1830)
  9. Zbiór Narzędzi Fizycznych: konserwator Józef Karol Skrodzki prof. Uniwersytetu, preparator Andrzej Radwański; 525 obiektów (1830)
  10. Laboratorium Chemiczne: konserwator Adam Kitajewski dziekan i prof. Uniwersytetu, preparator Józef Bełza; 612 przyrządów i naczyń, 1014 minerałów (1830)
  11. Narzędzia Matematyczne: dla Kursu Miernictwa i Niwelacji konserwator Juliusz Colberg prof. Uniwersytetu, 63 obiekty; dla Kursu Jeometrii Wykreślnej konserwator Antoni Garbiński prof. Uniwersytetu i dyrektor Szkoły Przygotowawczej, 61 figur i modeli (1830)
  12. Zbiór Rysunków i Modeli Architektonicznych: konserwator Wacław Ritschel prof. Uniwersytetu; 26 modeli architektonicznych, wzory porządków architektonicznych, rysunki architektoniczne Leonarda Schmidtnera i Schinkla (1830)
  13. Obserwatorium Astronomiczne: dyrektor Franciszek Armiński prof. Uniwersytetu, adiunkt Jan Baranowski; 15 przyrządów astronomicznych, zbiór obserwacji z lat 1814-1826 Bessla (1830)
  14. Gabinet Anatomiczny: konserwator Marcin Roliński dr medycyny prof. Uniwersytetu, zastępca prosektora Antoni Zagrodzki; 2034 preparatów; dostępny w niedzielę od 12:00 (1830)
  15. Zbiór Farmacyjny: konserwator Józef Cegliński dr filozofii prof. Uniwersytetu, preparator Tymoteusz Starzyński; 1010 obiektów (1830)
  16. Zbiór Materii Medycznej: konserwator Wincenty Szczucki dr medycyny i chirurgii prof. Uniwersytetu; 707 obiektów (1830)
 2. Warszawa, Liceum Warszawskie: Biblioteka połączona z uniwersytecką; zbiór narzędzi matematycznych i fizycznych pod opieką prof. Matuszewskiego, 425 sztuk; zbiór historii naturalnej 1240 okazów; gabinet mineralogiczny 1117 obiektów (1830)
 3. Warszawa, Szkoła Wojewódzka XX. Pijarów: biblioteka pod nadzorem x. Wasilkowskiego, 2035 tomów; muzeum narzędzi fizycznych i matematycznych pod nadzorem x. Kurowskiego, 119 obiektów; laboratorium chemiczne pod nadzorem x. Kurowskiego, 1120 przyrządów; gabinet mineralogiczny pod nadzorem x. Kurowskiego 1132 obiekty (1830)
 4. Warszawa, konwikt XX. Pijarów: biblioteka pod nadzorem x. Gulczyńskiego, 90605 tomów; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem x. Niebrzydowskiego, 266 obiektów; laboratorium chemiczne pod nadzorem x. Niebrzydowskiego, 255 przyrządów i aparatów; gabinet mineralogiczny pod nadzorem x. Niebrzydowskiego, uporządkowany wg układu Wernera, 2480 obiektów, 170 drewnianych form do krystalografii wykonanych wg 2 tomu Mineralogii Haüy przez P. Moreau w Paryżu (1830)
 5. Warszawa, Szkoła Wojewódzka Praktyczno-Pedagogiczna na Lesznie: biblioteka, 140 tomów; gabinet mineralogiczny pod nadzorem nauczyciela Stronczyńskiego, 459 obiektów; gabinet zoologiczny 132 okazy i „dwa pudełka owadów”; zbiór monet i osobliwości 149 obiektów; zbiór narzędzi matematycznych i fizycznych 25 obiektów; zbiór wzorów rysunkowych „sztuk” 127 obiektów (1830)
 6. Warszawa, Instytut Głuchoniemych: zbiory naukowe i biblioteka jeszcze nie uporządkowane
 7. Warszawa, Szkoła Wydziałowa XX. Dominikanów: biblioteka pod nadzorem x. Edwarda Chomickiego, 593 tomy, 566 wzorów rysunkowych ; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem x. Gwalbeta Cwika, 77 obiektów (1830)
 8. Warszawa,. Szkoła Wydziałowa przy ul. Królewskiej: biblioteka 385 tomów; 500 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 32; zbiór kruszców 136; zbiór roślin suszonych 504; zbiór muszli 171 (1830)
 9. Warszawa, Szkoła Wydziałowa przy Nowym Świecie: zbiory naukowe w trakcie formowania (1830)
 10. Warszawa, Szkoła Wydziałowa na Muranowie: zbiory naukowe w trakcie formowania (1830)
 11. Warszawa, Szkoła Rabinów: biblioteka dzieł hebrajskich pod nadzorem nauczyciela Horowitza, 170 tomów; biblioteka 200 tomów, 56 numizmatów, 9 „pieniędzy papierowych dawnych polskich i fran.”; zbiór historii naturalnej 36 okazów (1830)
 12. Warszawa, Zakład naukowy męski Karola Schulza, ul. Św. Barbary 10; 10.000 okazów do nauczania poglądowego, dostępny dla wszystkich zainteresowanych wychowaniem młodzieży
 13. Kielce, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem prof. Wnorowskiego 401 tomów, 204 mapy, 287 tomów pism periodycznych, 570 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem nauczyciela Bejtla 727 obiektów; gabinet mineralogiczny pod nadzorem prof. Wagnera 2165 obiektów; zbiór numizmatyczny 215 obiektów (1830)
 14. Pińczów, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem prof. Wysockiego, 2335 tomów, 40 atlasów i map, 158 tomów pism periodycznych, 375 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem prof. Pinki 139 obiektów; zbiór mineralogiczny 732 obiekty (100 z daru Józefa Tomaszewskiego prof. szkoły akademickiej górniczej); zbiór numizmatyczny 397 obiektów; zbiór zoologiczny 56 okazów (1830)
 15. Radom, Szkoła Wojewódzka XX. Pijarów: biblioteka pod nadzorem rektora x. Kazimierza Klaczyńskiego, 2 335 tomów, 12 atlasów, 69 map, 410 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych, fizycznych i chemicznych 586 obiektów; gabinet mineralogiczny 1200 obiektów (1830)
 16. Sandomierz, Szkoła Wojewódzka: biblioteka 464 tomy; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych przeszło 50 obiektów (1830)
 17. Wąchock, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem zastępcy profesora Ziemnickiego, 1722 tomy, 95 atlasów i map, 30 zeszytów wzorów kaligraficznych, 4 zeszyty wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 80 obiektów; zbiór do nauk przyrodniczych pod nadzorem prof. Łukowskiego 1075 obiektów; zbiór numizmatyczny 10 obiektów (1830)
 18. Piotrków Trybunalski, Szkoła Wojewódzka XX. Pijarów: biblioteka pod nadzorem x. Jana Gackiego, 1420 tomów, biblioteka Tomasza Maruszewskiego 1452 tomy; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 187 obiektów; gabinet mineralogiczny 200 obiektów (1830)
 19. Kalisz, Szkoła Wydziałowa: biblioteka pod nadzorem prof. Stanisława Kurkowskiego, 2487 dzieł w 4940 tomach, 420 atlasów i map, 266 tomów pism periodycznych, 100 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych [pod nadzorem nauczyciela Mikołaja Obrębskiego 174 obiekty; gabinet historii naturalnej 1622 okazy (1830)
 20. Wieluń, Szkoła Wydziałowa XX. Pijarów: biblioteka 422 tomy; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 94 obiekty (1830)
 21. Warta, Szkoła Podwydziałowa XX. Bernardynów: biblioteka 355 tomów; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem Michała Pilczyńskiego 34 obiekty (1830)
 22. Lublin, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem prof. Witkowskiego, 4306 tomów, 64 atlasy i mapy, 356 tomów pism periodycznych, 1037 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem prof. Ostrowskiego, 388 obiektów; gabinet mineralogiczny 1049 obiektów; gabinet historii naturalnej 103 okazy (1830)
 23. Szczebrzeszyn, Szkoła Wojewódzka im. Zamoyskich: biblioteka 3809 tomów, 157 atlasów i map, 108 tomów pism periodycznych, 4 poszyty i 109 pojedynczych wzorów rysunkowych (1830)
 24. Opole Lubelskie, Szkoła Wydziałowa XX. Pijarów: biblioteka 491 tomów, 42 atlasy i mapy, 97 wzorów rysunkowych (1830)
 25. Hrubieszów, Szkoła Wydziałowa: biblioteka 647 tomów, 110 map, 24 wzory rysunkowe; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 74l; gabinet mineralogiczny 745 obiektów; gabinet historii naturalnej 1240 (1830)
 26. Puławy, Instytut Nauczycieli Elementarnych i Organistów: biblioteka 166 tomów, 1243 tomów pism periodycznych, 15 map, 15 wzorów kaligraficznych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 13 obiektów, 12 narzędzi muzycznych (1830)
 27. Płock, Szkoła Wojewódzka: zbiory naukowe na podstawie reskryptu komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21.09.1821 połączone ze zbiorami Towarzystwa Przyjaciół Nauk Płockiego (biblioteka, muzeum publiczne, muzeum szkolne Województwa Płockiego); biblioteka szkolna pod nadzorem prof. Pinki, 3920 tomów, 770m tomów pism periodycznych, 4 atlasy, 32 mapy, 8 zeszytów i 820 pojedynczych wzorów rysunkowych pod nadzorem nauczyciela Okulickiego; gabinet matematyczno-fizyczny pod nadzorem prof. Kuklińskiego, 428 obiektów; gabinet historii naturalnej do zoologii 75 okazów, 2 pudła z owadami (opisuje zastępca profesora Szostakowski), do botaniki kilka zielników (układa i dopełnia Szostakowski); zbiór mineralogiczny 1805 obiektów; zbiór pamiątek i osobliwości 59 medali i odcisków, 63 różne pamiątki, 9 osobliwości naturalnych (1830)
 28. Pułtusk, Szkoła Wojewódzka XX. Benedyktynów: biblioteka pod nadzorem x. prof. Myślińskiego, 2430 tomów, 11 atlasów, 113 map, 280 wzorów rysunkowych, 299 wzorów kaligraficznych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem x. Prusińskiego 91 obiektów; gabinet m mineralogiczny 863 obiekty (1830)
 29. Żuromin, Szkoła Wydziałowa XX. Reformatów: biblioteka 1126 tomów, 31 atlasów, 43 mapy, 15 wzorów rysunkowych i kaligraficznych; zbiór narzędzi geometrycznych 88 obiektów; zbiór narzędzi fizycznych 7 obiektów; zbiór medali 2 obiekty (1830)
 30. Skępe, Szkoła Podwydziałowa XX. Bernardynów: biblioteka 223 tomy, 12 atlasów i map, 35 tomów pism periodycznych, 4 wzory rysunkowe i kaligraficzne; muzeum narzędzi matematycznych 18 obiektów, 1 medal brązowy (1830)
 31. Łowicz, Szkoła Wydziałowa XX. Pijarów: biblioteka 750 tomów, 2 atlasy 20 map; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 54 obiekty (1830)
 32. Łęczyca, Szkoła Wydziałowa: biblioteka 1875 tomów, 445 tomów pism periodycznych, 220 wzorów rysunkowych, 178 wzorów kaligraficznych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 414 obiektów (1830)
 33. Włocławek, Szkoła Wydziałowa XX. Pijarów: biblioteka 604 tomy, 63 tomy pism periodycznych, 470 map i wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 135 obiektów, 2 medale (1830)
 34. Łowicz, Instytut Nauczycieli Elementarnych i Organistów: biblioteka 356 tomów, 25 atlasów i map, 25 tomów pism periodycznych, 60 wzorów rysunkowych; „muzeum ma najpotrzebniejsze narzędzia matematyczne i fizyczne. Jest także kilka instrumentów do nauki muzyki” (1830)
 35. Łuków, Szkoła Wojewódzka XX. Pijarów: biblioteka 1200 tomów, 10 atlasów, 5 map, 56 tomów pism periodycznych, 209 wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 536 obiektów; gabinet mineralogiczny 300 obiektów, 70 preparatów chemicznych (1830)
 36. Biała Podlaska, Szkoła Wydziałowa: biblioteka 1447 tomów, 7 atlasów, 43 mapy, 138 tomów pism periodycznych, 13 poszytów i 70 pojedynczych wzorów rysunkowych (1830)
 37. Węgrów, Szkoła Wydziałowa XX. Komunistów: biblioteka 542 tomy, 5 atlasów, 110 map, 35 tomów pism periodycznych, 5 poszytów wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 61 obiektów, zbiór numizmatyczny 2 obiekty (1830)
 38. Siedlce, Szkoła Wydziałowa: biblioteka 670 tomów, 4 atlasy, 29 map, 126 tomów pism periodycznych, 6 poszytów wzorów rysunkowych (1830)
 39. Łomża, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem prof. Truskulaskiego 2402 tomy, 9 atlasów, 67 map, 165 tomów pism periodycznych, 17 poszytów i 313 pojedynczych wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem prof. Kasprowskiego 389 obiektów; gabinet mineralogiczny 951 obiektów (1830)
 40. Sejny, Szkoła Wojewódzka: biblioteka pod nadzorem nauczyciela Adamskiego 1630 tomów, 10 atlasów, 54 mapy, 30 tomów pism periodycznych, 2 poszyty i 291 pojedynczych wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem nauczyciela Dąbrowskiego 408; gabinet mineralogiczny 58 obiektow (1830)
 41. Szczuczyn, Szkoła Wydziałowa: biblioteka pod nadzorem prof. Wrześniewskiego 3126 tomów, 5 atlasów, 134 mapy, 126 tomów pism periodycznych, 39 poszytów i 13 pojedynczych wzorów rysunkowych; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych pod nadzorem prof. Dolińskiego 139 obiektów; gabinet historii naturalnej 961 okazów zoologicznych, 429 okazów botanicznych, 5 minerałów, 67 numizmatów (1830)
 42. Tykocin, Szkoła Podwydziałowa: biblioteka 213 tomów, 20 map, 81 tomów pism periodycznych (1830)
 43. Kielce, Szkoła Akademiczna Górnicza: biblioteka 1331 tomów; muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych 100 obiektów; gabinet mineralogiczny 2000 obiektów; zbiór modeli maszyn górniczych i hutniczych 9 obiektów (1830)
 44. Warszawa, Szkoła Szczególna Leśnictwa: biblioteka 1712 tomów (leśne i z tematyką leśną związane); zbiory historii naturalnej i techniczne 3013 obiektów, tj. zoologia i entomologia 159, botanika 268, mineralogia 2319, chemia 101, narzędzia matematyczne i modele techniczne 62, rysunki 104 (1830)
 45. Warszawa, Szkoła Agronomiczna na Marymoncie: biblioteka 200 tomów polskich, francuskich, niemieckich; zbiór minerałów 400 obiektów; modele machin i narzędzi 60 obiektów; niezbędne narzędzia fizyczne i miernicze; kilka „skeletów zwierząt domowych i innych preparatów weterynarii” (1830)
 46. Dąbrowa Górnicza, Muzeum szkolne
 47. Lwów, Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie, (1903)1907-1931(?)
 48. Kraków, Collegium Maius
 49. Kraków, Gabinet Sztuki i Archeologii UJ (1867)
 50. Kraków, Polska Akademia Umiejętności
 51. Warszawa, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka