“Wprost głównego wejścia, po za gazonami i wodotryskiem wznosi się obszerny pawilon główny, o którego przeznaczeniu zdala widniejący napis “Przemysł, Rękodzielnictwo” dostatecznie objaśnia. Przed tem pawilonem w pięknych grupach mieszczą się większe wyroby górnicze, kamieniołomy, kamienie młyńskie, piękne nagrobki i wyroby strycharskie. Na lewo piramida węgla kamiennego, na prawo olbrzymie kamienie obrobione z galicyjskich łomów. Wewnątrz pawilonu rozstasował się cały niemal przemysł domowy i rękodzielniczy, miejski i wiejski Galicji”.

Lwowska wystawa została zorganizowana z inicjatywy Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego pod kierunkiem hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego. Aktywny udział w jej organizacji brali lwowscy społecznicy, m.in. ks. Leon Sapieha czy Ludwik Wierzbicki. Ekspozycja miała miejsce w ogrodzie Jabłonowskich przy ul. Jabłonowskich (ob. pl. Petruszewycza), w dniach 6 września- 10 października 1877 roku. Na potrzeby ekspozycji wydrukowano katalog, a jednym z rezultatów wystawy było założenie Banku Krajowego, Szkoły Przemysłowej oraz rozkwit rolnictwa i przemysłu.

Przyczyny organizacji wystaw tego typu był zarówno natury ekonomicznej jaki i patriotycznej. Wyraźnie świadczy o tym komentarz reportera “Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej” (nr 43):
“[…] Lwowska wystawa udała się i okazała, że Galicja obfituje w różnorodne materiały surowe kopalne i roślinne, że nie brak jej zdolnych i chetnych pracowników i silnej konkurencji z niemieckimi prowincjami Austrji; dokłada się wszelkich starań, by nie dać się zwyciężyć niemiecką rywalizacją i w tym celu zakłada muzea, szkoły specjalne, urządza odczyty, zawiązuje towarzystwa aby zjednoczonemi siłami kształcić się, korzystać z najnowszych zastosowań i wynalazków i tym sposobem niezostawać w tyle przemysłowej i rękodzielniczej działalności”.

Więcej informacji na temat wystawy zob. m.in.:
Wystawa rolniczo-przemysłowa we Lwowie, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza 1877, r. 6, nr 37, s. 145-147
Wystawa rolniczo-przemysłowa we Lwowie, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza 1877, r. 6, nr 40, s. 157-158
Wystawa rolniczo-przemysłowa we Lwowie, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza 1877, r. 6, nr 43, s. 171-172
Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemysłowa: organ komitetu wystawy. 1877, nr 1-24
Katalog krajowej wystawy rolniczej i przemysłowej [od 6. września do 4. października] we Lwowie 1877

Wystawa przemysłowo-rolnicza we Lwowie, “Tygodnik Illustrowany”, 1877, nr 92, s. 206; nr 93, s. 222; nr 94, s. 228-229; nr 95, s. 245-246
Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa, http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=1364
image.php
Na fotografii: Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa, Główny Pawilon, fot. Edward Trzemeski, Wydawnictwo “Centr Europy”, Lwów, 1877, ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, ЛІМ, Фм 2457
źródło: http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=1364

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz