Ekspozycja “Stara Warszawa” została zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP) w ratuszu miejskim przy Placu Teatralnym (ul. Senatorskiej). Jednym z celów wystawy była „chęć obudzenia jak najżywszego zainteresowania dla wszystkiego, co jest wyrazem Miasta i co może być przyczynkiem […] rozjaśniającym dzieje Jego kultury. Z tego zainteresowania rodzi się poszanowanie. Pragniemy go zarówno dla zabytków ruchomych jak nieruchomych”

Wystawa składała się z kilku działów: Planów, Widoków ogólnych i poszczególnych Warszawy,  [widoków i projektów] Gmachów poszczególnych (publicznych i prywatnych), Portretów, Obrazów i przedmiotów pamiątkowych, ilustrujących życie społeczne, towarzyskie i umysłowe Warszawy wraz ze znakami masońskimi, Przedmioty pamiątkowe, Cechy oraz Wyroby Warszawskie i Znaleziska.

Dla przygotowania ekspozycji posłużono się kolekcją zgromadzoną przez TOnZP, a także obiektami z biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich, Biblioteki hr. Przeździeckich, ze zbiorów Magistratu Warszawskiego, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz dzieł użyczonych przez osoby prywatne, m.in. adwokata Aleksandra Kraushara, antykwariusza Hieronima Wildera, hr. Raczyńskich i Zamoyskich (ze zbiorów malarza Antoniego Strzełeckiego),  kupców i finansistów: Jakuba Epsteina, Henryka Fukiera, baronów Lessera i Kronenberga.

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
ab, Wystawa “Starej Warszawy”, Świat pismo tygodniowe ilustrowane 1911, rok 6, nr 22 s. 27
Br., Wystawa Starej Warszawy, Świat pismo tygodniowe ilustrowane 1911, rok 6, nr 23 s. 3-5
Pamiątki starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem T.O.N.Z.P. w maju i czerwcu 1911 roku, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1911, s. n. [katalogi wystaw]
Świat pismo tygodniowe ilustrowane(2)-10
Na ilustracji:jedna z sal ekspozycyjnych, Ratusz miejski
źródło: czasopismo “Świat”, 1911, nr 23, s.4, zasób Biblioteki Narodowej [Polona]

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz