Warszawa, Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (1875)

Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych związane było ściśle z działalnością założonej w 1816 szkoły, przekształconej w roku kolejnym w instytut. Pierwsze wzmianki na temat kolekcji o charakterze muzealnym, zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu w domku ogrodowym, dotyczą zbiorów numizmatycznych i medali, jednak został on najprawdopodobniej sprzedany. Początkowo pomoce naukowe gromadzono wyłącznie na potrzeby uczniów, a zbiorów…

Warszawa, Muzeum Pszczelnicze (1882-1889)

Muzeum Pszczelnicze, zwane również Skarbcem, zostało założone z inicjatywy i dzięki staraniom Kazimierza Lewickiego (1847-1902) na terenie warszawskiego ogrodu Koszyki (ob. nieistniejący). Starania czynione były już od 1880 roku, w 1882 roku ekspozycja oraz pasieki i warsztaty zostały otwarte dla zwiedzających. Prywatną działalność Lewickiego trudno oddzielić od prac na rzecz muzeum, które w chwili powstania…

Drezno, Muzeum Narodowe im. Wodzińskich (1848-1850)

Muzeum im. Wodzińskich było pierwszym polskim muzeum z określeniem „narodowe” w nazwie. Zbiory jego stanowiła biblioteka i kolekcja grafiki oraz numizmatyki senatora i wojewody Królestwa Polskiego Macieja Wodzińskiego (1782-1848) zapisana testamentem Towarzystwu Literackiemu w Paryżu (dla Biblioteki Polskiej) wraz z sumą 100 tys. florenów polskich w listach zastawnych na potrzeby emigracji polskiej we Francji. Ponieważ…