27.09.2017 | Małgorzata Baka

Konferencja Digital Cultures to pierwsze w Polsce wydarzenie tak kompleksowo poświęcone kulturze cyfrowej. Interdyscyplinarny program konferencji obejmuje szerokie spektrum tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny: od gier komputerowych, muzeów narracyjnych, po interaktywny storytelling i zagadnienia związane z digitalizacją.

Od 25 do 27 września 2017 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywają się liczne panele, debaty a także wystawa i interwencja artystyczna.

Do udziału w konferencji zaproszone zostało wybitne grono ekspertów z Europy, USA i Azji. Znajdą się wśród nich dyrektorzy najważniejszych festiwali i muzeów, przedstawiciele kluczowych instytucji związanych z technologią, artyści oraz twórcy gier.

Projekt Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej w warsztatach poświęconych tworzeniu otwartych projektów GLAM w muzeum, prowadzonych przez Martę Malinę Moraczewską z Muzeum Narodowego w Warszawie i Klarę Sielicką z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, reprezentuje koordynatorka projektu Małgosia Baka.
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak rozpocząć i rozwijać projekty typu Open GLAM – oparte na udostępnianiu zasobów cyfrowych instytucji w sposób otwarty – i jak odbiorcy treści cyfrowych mogą stać się współtwórcami i partnerami instytucji. Warsztat będzie wprowadzeniem do projektów typu openGLAM i GLAM-Wiki dla pracowników instytucji muzealnych i edukacyjnych. Prowadzący przedstawią najważniejsze dobre praktyki otwartego udostępniania zasobów cyfrowych w Internecie, zasady udostępniania obiektów w bibliotece mediów Wikimedia Commons i współpracy z Wikipedystami i użytkownikami Internetu. Zaprezentowanych zostanie kilka modeli pracy muzeum z wolontariuszami online. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach takich jak dobór zasobów, licencji, czy tworzenie roboczego planu projektu GLAM-Wiki.

Warsztaty popołudniowe zatytułowane “Jak założyć i rozwijać muzealny wikiprojekt?” prowadzą Amudena Rutkowska i Krzysztof Machocki. Jest to praktyczny warsztat dla osób zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem projektu GLAM-Wiki w swojej instytucji. Podczas warsztatu wspólnie stworzymy wikiprojekt w Wikipedii — stronę roboczą umożliwiającą wspólną pracę ekspertów i entuzjastów za pośrednictwem infrastruktury Wikipedii.

[mb]


Źródło: na podstawie materiałów organizatora
http://digitalcultures.pl/pl
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz