I Sympozjum Muzealnicze zorganizowane w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej, finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019, odbyło się w dniach 8 i 9 czerwca 2017 roku, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego temat przewodni zawarty został w tytule seminarium: Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce. W czasie sympozjum zaprezentowało się czternastu prelegentów z ośrodków akademickich i muzeów z Krakowa, Poznania, Warszawy, Wieliczki oraz z Paryża.

Każda z sesji sympozjum obejmowała wystąpienia prelegentów oraz czas na dyskusję. Zaprezentowane wystąpienia dotyczyły zarówno postaci, które inicjowały działalność muzeów i galerii, ale także studia przypadków wybranych instytucji lub wybranego momentu z ich historii (najczęściej pierwszych lat funkcjonowania), które wypłynęły na dalsze kierunki działalności na polu muzeologii. Nie zabrakło również wypowiedzi wskazujących na narodowy i wielonarodowy aspekt działalności muzeów oraz wielokulturową pamięć, która im towarzyszyła. Jednym z efektów I Sympozjum Naukowego Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce jest publikacja o tym samym tytule (w przygotowaniu), której druk przewidziano na pierwsza połowę 2018 roku.

[ato]

Sprawozdanie z I Seminarium Muzealniczego – pdf


Więcej informacji na temat książki zob. “Muzeum a pamięć” – pierwsza publikacja projektowa!

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz