DI 103503; nieznany (fotograf); nieznane; Portret mężczyzny z wąsami i brodą (popiersie); ca 1900; odbitka fotograficzna; papier fotograficzny, karton; 8,8 x 6

Historyk sztuki, muzeolog, filolog, autor licznych tekstów i publikacji z zakresu polskiej historii sztuki. Feliks Kopera był uczniem Mariana Sokołowskiego. Dzięki stypendium im. cesarza Franciszka Józefa I kontynuował studia w Bazylei pod kierunkiem prof. Henryka Wölfflina, a także w Berlinie, Florencji i Petersburgu. W latach 1899-1901 pracował jako kustosz zbiorów hr. Emeryka Hutten‑Czapskiego, a po wygranym konkursie na posadę dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie w 1901 roku pełnił te obowiązki do 1950 roku. Od 1911 roku objął katedrę historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działalność Feliksa Kopery przyczyniła się do znacznego wzrostu rangi Muzeum Narodowego w Krakowie. Miało na to wpływ wznowienie działalności propagatorskiej i wydawniczej (w tym publikowanych do 1916 roku Sprawozdań Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie), pozyskiwanie kolekcji i darów od osób prywatnych oraz dążenie do powiększania przestrzeni ekspozycyjnej i budowy siedziby muzeum, co udało się jednak dopiero w latach 30. XX wieku (budowa została dokończona dopiero po wojnie).

Wybrana bibliografia tekstów F. Kopery:

1895, Grobowiec króla Jana Olbrachta i pierwsze ślady stylu Odrodzenia na Zamku Krakowskim, Kraków
1897, Dary z Polski dla Erazma z Rotterdamu w Historycznym Muzeum Bazylejskiem, Kraków: Akad. Umiejętn.
1898, Tak zwana korona Bolesława Chrobrego i pierwsze insygnia koronne Polski, Kraków: nakł. autora
1898, Nieznana autobiografia Cypryana Norwida, Kraków: Tow. Numizmat.
1900, Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego
1902, O emigracyi Niemców z Weissenburga i Landau do Polski w XV. i XVI. w., Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego
1903, Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu, cz.1-2, Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego
1904, Dzieje skarbca koronnego czyli insigniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków: Spółka Wydawnicza
1905, O kościołach na Wawelu, Kraków: Druk. Czasu
1907, Dzieje budownictwa i rzeźby w Polsce, Lwów: Macierz Polska
1909, Notatki do historyi sztuki i kultury w Polsce, Kraków: nakł. autora
1911, Sprawozdanie o stanie Muzeum Narodowego w Rapperswilu na podstawie badań na miejscu w sierpniu 1911 r. dokonanych z polecenia Rady m. Krakowa, Kraków: „Krakowski Miesięcznik Artystyczny”
1915, Ochrona zabytków, Kraków: Druk. Literacka
1923, Muzeum Narodowe w Krakowie [1], Wybór i opis celniejszych zabytków, Kraków: Drukarnia Narodowa
1923, Muzeum Narodowe w Krakowie. [2], Galerja sztuki współczesnej, Kraków: Drukarnia Narodowa
1925 [2017] Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku (renesans, barok, rokoko): z 313 rycinami w tekście, 52 tablicami, w tym 15 barwnymi, i 26 rotograwiurami, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V (reedycja)
1925 [2016] Średniowieczne malarstwo w Polsce: z 211 rycinami w tekście, 24 tablicami, w tym 7 barwnymi i 12 rotograwiurami, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V (reedycja)
1929, Obrazy polskiego pochodzenia w Muzeum Narodowem w Krakowie: wiek 14-16, Kraków: Muzeum Narodowe
1933, Muzeum Narodowe w Krakowie: wybór i opis celniejszych zabytków, Kraków: Drukarnia Narodowa
1932, Sztuka polska 1795-1930, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski
1938, Jan Maria Padovano, Kraków: Polska Akad. Umiejętności
1949, Wystawa dzieł dawnego malarstwa włoskiego, flamandzkiego i holenderskiego ze zbiorów Muzem Narodowego w Krakowie, Kraków: nakł. Muzeum Narodowego

Wybrane teksty na temat F. Kopery:

Z.B. 1952, Feliks Kopera (1871-1952), Ochrona Zabytków, t. 5, nr 2(17), s.142-143
Andrzej Kopff, 1962. Muzeum Narodowe w Krakowie: historia i zbiory, Kraków: [Muzeum Narodowe]
Adam Bochnak, 1968. Feliks Kopera [hasło], Polski słownik biograficzny. T. 13, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/feliks-kopera
Diana Błońska, 2012. Feliks Kopera (1871–1952). Menadżer kultury, naukowiec i dydaktyk. W 60. rocznicę śmierci, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, t. 5, s. 316-331

Na ilustracji: Portret Feliksa Kopery (1871-1952), dyrektora , Muzeum Narodowego w Krakowie (popiersie)fotografia, ok. 1901, właściciel: Muzeum Narodowe w Warszawie
zdjęcie dostępne jest na stronie: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=25467

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz