OFERTA PRACY 1/2017

26 kwietnia 2017 r.

Oferta do pobrania w PDF: Oferta pracy GRAFIK

Nazwa jednostki:  Uniwersyte26 kwietnia 2017 r.t Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiska: grafik

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie grafiki lub inne artystyczne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Znajomość zasad projektowania graficznego i kompozycji.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Adobe, i programów do tworzenia animacji i obróbki materiałów audio-wideo;
 • Doświadczenie i umiejętność tworzenia layoutów stron www;
 • Doświadczenie i umiejętność projektowania graficznego różnego rodzaju materiałów promocyjnych, plakatów, folderów itp.; tworzenia szaty graficznej wydawnictw książkowych i elektronicznych
 • Umiejętność łamania tekstu;
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność obróbki fotografii cyfrowych i analogowych;
 • Kreatywność, dokładność, sumienność, terminowość;
 • Mile widziana:
 • wiedza poligraficzna, znajomość zasad przygotowania projektów do druku
 • widziana znajomość fotografii
 • umiejętność kodowania projektów graficznych do CSS3 i HTML5 w standardzie W3C

Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)

Zakres zadań:

 • Opracowywanie projektów graficznych.
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików graficznych.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Pomoc podczas akceptacji projektów do druku (dobór kolorystyczny, korekta kolorystyczna).
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.

Procedura naboru: Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: muzeumpamieci@umk.pl z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – grafik” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).

Termin składania ofert: 12 maja 2017 r. (piątek)

Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 15 maja 2017 r. (poniedziałek)

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 24 miesięcy (od 1 VI 2017 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 27 900 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.

Stanowisko pracy: komputer przystosowany do obróbki graficznej.

Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:

 • Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).
 • Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: muzeumpamieci@umk.pl

Dodaj komentarz