17.01.2020

Summer School on Digital and Public Humanities
Wenecja 6-10.07.2020
Zgłoszenia do 6.03.2020

Venice Centre for Digital and Public Humanities, Department of Humanities, Ca’ Foscari University of Venice

Szkoła letnia ma na celu wykorzystanie zaawansowanych szkoleń dla studentów i naukowców w zakresie teorii, technologii i metod stosowanych do badań dziedzictwa kulturowego w dziedzinie humanistyki cyfrowej. Szkoła zapewni uczestnikom możliwość zaangażowania się w debaty na temat cyfrowego dziedzictwa kulturowego i humanistyki publicznej, jednocześnie podnosząc ich kompetencje i umiejętności digitalizacji materiałów i źródeł oraz modelowania, analizowania i wizualizacji multimedialnych danych humanistycznych.

Wykładowcy: Serge Noiret (European University Institute, Florence), Elena Pierazzo (Université de Tours), and Fabio Vitali (Università di Bologna).
Guest lecturers include Peter Bell (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg), Mirco Carrattieri (Istituto Ferruccio Parri, Milano), Frédéric Clavert (C2DH, University of Luxembourg), Lisa Dieckmann (Universität zu Köln), Francesco Frizzera (Museo della Guerra, Rovereto), Erma Hermens (Rijks Museum Amsterdam), Angus Mol (University of Leiden), Giampaolo Salice (Università di Cagliari), Johanna Aufreiter/Miroslav Hvatal (Galerie Belvedere, Vienna), et al.

Wniosek należy przesłać e-mailem na adres: didattica.dsu@unive.it lub PEC (e-mail polecony) na adres: protocollo@pec.unive.it i opatrzyć nagłówkiem tematu:”Application for Admission to VeSSDPH”.

Więcej informacji: https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/comunicazione/cafoscarinews/img/grafica/Call_for_Application_VeSSDPH.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz