Kajetan Niezabitowski, Krótki spis niektórych starożytnych zabytków zjnaydyiących się w zbiorze obywatele prowincji Żmudzkiej Dionizego Paszkiewicza, „Dziennik wileński” 1823, 6, 157-161

Dionizy Paszkiewicz, O dębie maiącycm lat przeszło tysiąc zwanym Baublis, który rósł na Żmudzi …, „Dziennik Warszawski” 1826, t. IV, s. 37-46

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz