W sobotę, 15. czerwca 2019 r. obyło się kolejne seminarium muzealnicze, tym razem poświęcone twórcom i współtwórcom muzeów, a ludziom, którzy przyczynili się do pogłębienia wiedzy na temat tych instytucji.

Bohaterami spotkania byli Seweryn Mielżyński, polityk i twórca kolekcji, która weszła w skład zbiorów muzealnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Bronisław Gembarzewski, malarz batalista, historyk wojskowości, muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie oraz Bronisław Piłsudski, etnograf, badacz ludu Ajnów, którego działalność przyczyniła się do powstania zbiorów muzealnych w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.

Sylwetki tych muzealników przybliżyły pani Agnieszka Murawska,
autorka wystaw i publikacji z dziedziny numizmatyki, medalierstwa, historii muzealnictwa i edukacji muzealnej, pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu, pani Katarzyna Mączewska, badaczka kolekcjonerstwa i zabytków dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w okresie trwania zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej oraz pani Małgorzata Wawrzak, autorka wystaw, tekstów z dziedziny sztuki i kolekcjonerstwa, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych, pracownik Zakładu Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych, UMK.

Dodaj komentarz