Przedłużenie i ukończenie wiadomości o archiwum krajowém Królestwa Polskiego
Adam Powstański (1768-1848)
Kraków : w Drukarni Akademickiéy, 1825

Zasób: Polona.pl
https://polona.pl/item/przedluzenie-i-ukonczenie-wiadomosci-o-archiwum-krajowem-krolestwa-polskiego,ODY4MjkxNDA/

[mb]


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz