Ksiądz, działacz narodowy Śląska Cieszyńskiego, poseł do Rady Państwa w Wiedniu, poseł do Sejmu RP, senator, historyk, bibliograf. W latach 1895-1904 działacz Polskiej Macierzy Szkolnej w Cieszynie, od 1904 współpracował z towarzystwem kulturalno-oświatowym «Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku».

Ks. Londzin założył w 1901 roku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, które kontynuowało pasję kolekcjonerską swojego założyciela. Zbiory Towarzystwa określane były mianem Muzeum Śląskiego w Cieszynie.

Biografia ks. Jozefa Londzina w iPSB

Na fotografii: Józef Londzin, źródło: Cieszyn 1918 | Rada Narodowa

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz