LITERATURA INFORMATYCZNA (ogólna, wybór)
Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy życie po kapitalizmie, Warszawa 2006
Barry J. (ed.), Understanding Digital Humanities, New York 2012
Batelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali rewolucje biznesową i kulturową, Warszawa 2006
Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006
Berry D.M., The Computational Turn: Thinking About The Digital Humanities, „Culture Machine” 2011, Vol. 12, p. 1-22
Bomba R., Eksperymentalna wizualizacja. Połączenie nauki i sztuki, on-line:http://radoslawbomba.umcs.lublin.pl/archives/1598Bomba R., Radomski A., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0, Lublin 2013.Brabham D.C., Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities, https://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_handbook_crowdsourcing.pdf [dostęp: 4.04.2015]Brabham D.C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2008 http://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local– files/capitulo%3Aredes-sociais/Crowdsourcing-Problem-solving.pdf [dostęp: 4.04.2015]
Burdick A., Drucker J., Lunenfeld P., Presenr T., Schnapp J., Digital Humanities, The MIT Press, 2012
Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. S. Szymański, Warszawa 2006
Celiński P. (red.), Kulturowe Kody technologii cyfrowych,  Lublin 2011
French A., Make ’10′ Louder; or, The Amplification of Scholarly Communication, http://amandafrench.net/blog/2009/12/30/make-10-louder/
Gann D., Dodgson M., Innovation Technology: How new technologies are changing the way weinnovate, NESTA 2007
Gold M.K. (ed.), Debates in Digital Humanities, Minneapolis-London 2012Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, Warszawa 2002Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009
Jung B., Wokół mediów ery Web 2.0, Warszawa 2010
Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2012
Krzysztofek K., Big Data Society, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, on-line: http://www.kulturaihistoria.umcs.
lublin.pl/archives/3626
Leighton T., Internet nie był zaprojektowany do obsługi video, http://forsal.pl/artykuly/644371,leighton_
internet_nie_byl_zaprojektowany_do_obslugi_video.html
Manovich L., Media Visualization. Visual Techniques for Exploring Large Media Collections, ed. K. Gates, Media Studies Futures, Oxford 2012 
Marciszewski W., Społeczeństwo informacyjne: koniec historii, on-line: http://www.calculemus.org/lect/mes99-
00/spin/5marc.html
Morawska E.A. (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa 2006
Nacher A., Humanistyka cyfrowa, czyli jak zostać księżniczką, http://nytuan.wordpress.com/2013/02/23/humanistyka-cyfrowa-czyli-jak-zostac-ksiezniczka/
Schreibman S., Siemens R., Unsworth J., A Companion to Digital Humanities, Oxford 2004Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008 
Weibel P., Web 2.0 i muzeum. Zasada Arki Noego, 2005. Online: http://kulturaenter.pl/web-2-0-i-muzeum/2012/07
Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010


HUMANISTYKA CYFROWA DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


CYBERMUZEOLOGIA – MUZEOLOGIA CYFROWA