Tematem XIII Seminarium Muzealniczego, które miało miejsce 15.12.2018 r. były Muzea i zbiory rzemiosła artystycznego. Tematykę tę przybliżyli zaproszeni goście: Alicja Kilijańska wygłosiła referat, pt. „O kolekcjach rzemiosła artystycznego w Muzeum Techniczno-Przemysłowym oraz Muzeum Narodowym w Krakowie do 1918 roku”, zobrazowany ciekawą prezentacją. Drugim prelegentem był Ryszard Bobrow, kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Wygłosił referat na temat: Początki kolekcji sztuki dekoracyjnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, a w nim dokładnie opisał proces powstawania kolekcji rzemiosła, postacie darczyńców i kolekcje, które przeszły w posiadanie Muzeum Narodowego w Warszawie, utworzonym oficjalnie w 1916 roku.

Protokół seminarium – pdf

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz