13.02.2020, MB

Zapraszamy na XVIII SEMINARIUM MUZEALNICZE, które odbędzie się 29. lutego 2020 r. w sobotę o godzinie 11:00-14:00, w sali 315 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Będzie ono poświęcone muzealnictwu etnograficznemu, o którym opowie doktor Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Spotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK.

Zapraszamy!

Dr Hubert Czachowski – etnolog, doktor nauk humanistycznych.
W 1991 roku ukończył etnologię w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii za rozprawę Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi – studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce. Od 1996 roku pracuje w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, gdzie od 2008 roku pełnił funkcję kierownika Działu Folkloru, a następnie został dyrektorem placówki. Od roku 1999 działa czynnie w oddziale toruńskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którego prezesem został w 2006 roku. Jest również zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu, oraz autorem licznych artykułów, książek, jak również scenariuszy wystaw. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię religii, miasta i sztuki oraz antropologię wizualną.


Dawna siedziba Muzeum Etnograficznego na Wawelu. Lata 30. XX wieku.


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz