Na przełomie grudnia i stycznia 1913/1914 we Lwowie zorganizowana została Krajowa wystawa kilimów. W skład komitetu organizacyjnego wchodził szereg instytucji:  

Krajowy Patronat rękodzieł i drobnego przemysłu, Krajowy Związek przemysłowy, Instytut technologiczny, Liga pomocy przemysłowej, Towarzystwo sztuki stosowanej „Zespół“, Muzeum przemysłowe miejskie, reprezentanci pracowni kilimarskich. Ekspozycja pokazana została w salach Instytutu technologicznego i składała się z dwóch części: retrospektywnej, obejmującej „okazy kilimów starożytnych, pochodzących z Muzeum przemysłowego miejskiego, oraz będących własnością osób prywatnych i instytucyi”, oraz części współczesnej, prezentującej kilimy?

wykonane w naszych pracowniach krajowych, których jest przeszło trzydzieści.  Przewidziano także budowę pracowni kilimarskich projektowanych przez Krajowy Patronat rękodzieł.

Jak pisano w informacji o wystawie: „W miarę wzrostu zapotrzebowania, rosła z biegiem czasu i produkcya, która składa obecnie świetny egzamin wysokiej kultury artystycznej i technicznej. Inicyatorom tej wystawy należy się szczera podzięka za uprzystępnienie szerokim sferom publiczności wspaniałych okazów rodzimego wytwórstwa, nie mniej za zamierzone zajęcie się w czasie wystawy organizacyą handlową tej ważnej gałęzi krajowego przemysłu”.

  • Wystawa kilimarska, „Rękodzielnik”, 1913, nr 18, s. 2
  • Krajowa wystawa kilimów, „Rękodzielnik”, 1913, nr 23, s. 4-5
Fragment z sali dawnych kilimów, Krajowa wystawa kilimów. Lwów 1913-1914 , źródło:
Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz