„Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładne wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymywali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta.” – to słowa twórcy Muzeum Anatomii UJ w Krakowie, prof. Ludwika Teichmanna..

Collegium Medicum, Katedra Anatomii w Krakowie

Z początkiem XIX wieku przywożono do Krakowa pierwsze eksponaty anatomiczne: w 1803 roku przywieziono z Wiednia 12 preparatów kości i płodów, w roku 1809 było już 66 preparatów a w 1816 roku inwentaryzacja wykazała liczbę 141, natomiast spis z 1835 roku zawierał  227 obiektów. Początkowo zbiory były gromadzone w małym, wilgotnym pomieszczeniu Gabinetu Anatomicznego z myślą utworzenia oddzielnej jednostki muzealnej.

Muzeum Anatomii w Collegium Medicum w Krakowie

W zbiorach Zakładu Historii Medycyny znajduje się do dziś zachowane pismo z dn. 1 marca 1840 roku, z którego wynika, że Towarzystwo Naukowe Krakowskie „od W. Dra Boreckiego odebrało dwa kręgi z przedpotopowego słonia to jest: cały jeden krąg grzbietu i pół kręgu dźwigaczem atlas zwany.”, z poleceniem aby dar został umieszczony w Gabinecie Anatomicznym i zapisany w Inwentarzu.

Po oddaniu do użytku budynku Katedry Anatomii Opisowej w Krakowie w 1871 roku, zaczęto organizować Muzeum Anatomiczne. Projekt budynku wg zaleceń ówczesnego kierownika Katedry, profesora Ludwika Teichmanna, późniejszego dziekana Wydziału Lekarskiego UJ, mieścił obszerną salę wykładową, prosektorium, pracownię dla profesora i asystentów oraz cztery sale muzealne. Spis dokonany w 1869 roku, krótko przed oddaniem budynku, wykazał już 1068 preparatów, część z nich wykonał sam profesor.

Wiele, dobrze zachowanych obiektów anatomicznych z XIX wieku, można dziś oglądać w sali im. Ludwika Teichmanna w Muzeum Anatomii – Katedra Anatomii, Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Więcej:

  • prof. dr hab. J. Walocha i dr hab. n. biol. J. Skrzat, Muzeum Anatomii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Anatomii – Informator Muzeum.
  • http://katedra-anatomii.cm-uj.krakow.pl/o-katedrze/muzeum-katedry/

[mw]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Wawrzak

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski.

Dodaj komentarz