Urodzony na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej, agronom, kolekcjoner, kustosz honorowy Muzeum Narodowego w Krakowie, Prezes Towarzystwa Numizmatycznego (1921-1932), redaktor “Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych” (1920-1921), od 1919 r. osiadły w Krakowie.

[mb]


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz