Wiesława Cichowicz, fot. 1928, Zakład fotograficzny: Udo Mertens i ska, Poznań Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, NAC, 1-K-7639

Śpiewaczka i recytatorka, tłumaczka, współzałożycielka zbiorów etnograficznych Zbiorów Ludoznawczych w Poznaniu, organizatorka kursów hafciarskich; od 1929 kustosz Zbiorów Ludoznawczych, od 1939 kierownik Działu Ludoznawczego w Muzeum Wielkopolskim (kustosz-wolontariusz); od 1945 pracownik Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1962)

Więcej na temat Wiesławy Cichowicz zob. m.in.

  • Stanisław Błaszczyk, Wiesława Cichowicz (1886-1975), „Lud”, t. 60, s. 370
  • XXV-lecie Zbiorów Ludoznawczych im. Heleny i Wiesławy Cichowicz, Poznań 1937

[mh]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz