Historyk, podróżnik, etnograf, krajoznawca, folklorysta, geograf, archeolog, kolekcjoner, autor dzieł naukowych. Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W czasie studiów zetknął się z Wincentym Polem i Oskarem Kolbergiem, co wpłynęło na zainteresowania badawcze Glogera. Od 1872 mieszkał i prowadził własne gospodarstwo w Jeżewie, gdzie gościł literatów, etnografów, naukowców i podróżników. Był jednym z wybitniejszych kolekcjonerów okazów etnograficznych. Swoje zbiory zapisał Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Towarzystwu Etnograficznemu, Towarzystwu Bibliotek Publicznych w Warszawie oraz Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Więcej na temat Z. Glogera zob. m.in.
Zygmunt Gloger : pisarz, myśliciel, uczony : studia / redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Białystok : Katedra Badań Filologicznych “Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2016

Na fotografii: Portret Zygmunta Glogera, Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i S-ka, 1909, Numer inwentarza: BZS.RKPS.6545.k.4/k, ze zbiorów PAU

[mw]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Wawrzak

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski.

Dodaj komentarz