Zawadzki, Stanisław (1878-1960); Portret Stanisława hr. Ursyn Rusieckiego; 1932; olej; płótno; 99 x 78,5. Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19911&show_nav=true

“Kolekcjoner posiadający wykształcenie z zakresu historii, historii sztuki, literatury, etnografii i archeologii. Po przejęciu od matki zarządu majątku Trojanka powiększał zbiory odziedziczone po ojcu. Na początku XX w. zdeponował je w Muzeum Narodowym w Krakowie – 2500 obiektów, m.in. ceramikę eksponowaną w jego oddziale – Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. W latach 1935–1937 przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie część kolekcji, m.in. obrazy, meble, kilkaset obiektów ceramicznych, kolekcję numizmatyczną, ryciny, tkaniny, szkła i rzemiosło artystyczne. Rusiecki posiadał cenne wyroby z polskich manufaktur porcelany i fajansu. Wśród nich znalazło się kilka wazonów i naczyń z królewskiej manufaktury w Belwederze (m.in. talerzyk w kształcie liścia z monogramem SAR) i wytwórni Wolffa na Bielinie, pokaźny zespół porcelany z Korca (obejmujący serwis na 100 osób z herbem Pomian) i Baranówki, przykłady porcelany
z Tomaszowa, wyroby manufaktur wołyńskich: ze Sławska, z Horodnicy, Biełotyna, ze Staszowa, z Baraszy, Rytwian i Małachowej oraz wyroby z fabryk w Ćmielowie, we Włocławku, w Kole, Iłży, Lubartowie i Nieborowie. Kolekcję ceramiki dopełniały porcelana miśnieńska, francuska, wiedeńska oraz majolika włoska: z ośrodków w Urbino i Castelli”.

Cytat za: Szurłat Anna, 2013. Kolekcjonerstwo ceramiki w Polsce, Kronika Zamkowa 1-2 (65-66), s. 162.


BIBLIOGRAFIA:
PSB, hasło: Józef Rusiecki, oprac. M. Plater-Zyberk, t. 33, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, s. 129–131
Przewodnik po Muzeum im. hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908, s. 63–76, poz. 121–123, 125–126, 228–239, 333, 386–387.
Dr Stanisław Mazurkiewicz, 1938. Kolekcja dzieł sztuki Hr. Ursyn-Rusieckich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Warszawa, odbitka z Księgi Pamiątkowej 90-lecia “Czasu”. Stron 10, 3 ilustracje

Zob. DZIEŁA UTRACONE: Walka karnawału z postem, Pieter Bruegel, starszy (1525/1530-1569)


[oprac. MB]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka