Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak wyjątkowa dla wszystkich, których sercom kraj nasz jest bliski, jest osią dla projektu Muzeum Pamięci. Przypominając historię muzeów, ich działania, ludzi z nimi związanych podkreślamy udział tych instytucji w budowaniu odrodzonej Polski.

Rzut oka na przytaczane przez nas historie wystarczy, aby zrozumieć, że „muzealna” walka o niepodległość rozpoczęła się niemal w dniu jej utraty, przybierała różne formy, sięgała do różnych dziedzin, ale w wielu przypadkach to właśnie potrzymanie polskiej kultury i tożsamości było motorem dla tworzonych muzeów i organizowanych wystaw. Nasz projekt jest swego rodzaju upamiętnieniem tych działań i ludzi z nim związanych.

Świętując dzisiejszy dzień nie zapominajmy o tych, którzy walczyli o niepodległość na “muzealnym” polu.

Wystawa „Rok 1772 – 1915”, plakat zapowiadający wystawę i odczyt „100-letnia walka narodu polskiego o niepodległość” w Radomiu, Druk. i lit. “J. K. Trzebiński”, 1915, źródło: Biblioteka Śląska, Katowice, https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/79972?id=79972

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz