historyk, archiwista, aktywnie działający na terenie Wielkopolski w latach 80-tych i 90-tych XIX wieku. Schwartz po zakończeniu studiów pracował w Królewskiej Bibliotece Uniwersyteckiej w Berlinie, następnie był asystentem w dziale prehistorycznym berlińskich Muzeów Królewskich. Pod koniec 1888 r. został przeniesiony do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski rozpoczął aktywną działalność wykopaliskową, kolekcjonerską i piśmienniczą. Powierzono mu pieczę nad Muzeum Prowincji, ponadto od 1895 r. pełnił funkcję konserwatora zabytków sztuki w Prowincji Poznańskiej.

[kk]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz