Urodzony w Opawie w rodzinie mistrza kominiarskiego. Wykształcony w zawodzie ojca, w 1878 roku osiadł w Bielsku. Był długoletnim powiatowym mistrzem kominiarskim i członkiem zarządu cechu kominiarskiego na Śląsku Cieszyńskim.
Był jednym z pierwszych członków powstałego w 1893 roku Towarzystwa Bielskiego (Beskidenverein). Od 1936 roku należał również do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Interesował się również zagadnieniami przyrodniczymi, botaniką, był samoukiem. W 1894 roku, po powrocie z pierwszego pobytu w Alpach na zapleczu swojego domu w Bielski przy ul. Sobieskiego założył pierwszy na Śląsku Cieszyńskim ogród alpejski. Wkrótce podjął współpracę z ogrodami botanicznymi w Wiedniu, Innsbrucku, Hermannstadt (obecnie Sibiu w Rumunii) i w innych miastach. Jego aplinarium popadło w ruinę po 1945 roku. W 1905 roku założył istniejący do dziś ogród alpejski obok schroniska na Szyndzielni. Kolekcjonował również gatunki motyli.

W 1903 roku na wniosek bielskiego proboszcza ewangelickiego ks. dr Arthura Schmidta w Bielsku, Białej i okolicy zorganizowano wielką akcję zbierania pamiątek i zabytków przeszłości. Jej rezultatem było zgromadzenie ok. 800 eksponatów pokazywanych publicznie na Wystawie w Strzelnicy Miejskiej. Schnack był jednym z kwestorów. Pod kierunkiem dr. Brauna, dyrektora Muzeum w Opawie, wraz z kilkoma innymi pasjonatami przygotował ekspozycję. Z końcem roku Rada Miejska podjęła decyzję o utworzeniu Muzeum. Otwarcie nastąpiło dopiero 25. lutego 1906 roku. Opiekę nad zbiorami powierzono Schnackowi, wraz z przygotowaniem ekspozycji. Z wielkim oddaniem i nie szczędząc własnych środków finansowych opiekował się placówką którą kierował aż do 1941 roku.

O Schnacku Agnieszka Dobrowolska pisała tak: “Założycielem tego Muzeum jest p. Edward Schnack, b. mistrz kominiarski, urodzony w Opawie, a przybyły do Bielska w
1877 r. Obecnie 86-letni, p. Schnack poświęcił całe życie i sporo grosza na kompletowanie przedmiotów muzealnych, które jak sam mówi, wyszukiwał i skupywał po prywatnych domach bielskich czy innych okolicznych miejscowościach, by je z czasem odnowić i przekazać do Muzeum (…)”.


Bibliografia:
Kenig Piotr, 2007. Hasło: Schnack Eduard Emanuel, [w:] Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska. Edycja próbna, Katowice 2007, s. 181-183.
Dobrowolska Agnieszka, Muzeum Miejskie w Bielsku, Katowice 1937/1939.

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz