• 1775 – Michał Jerzy Wandalin Mniszech, Myśli względem założenia Museaum Polonicum, Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z Sławnych Wieku tego Autorów Zebrane Tom 11-12
 • 1782 – Musei Gottwaldiani Testaceorum Stellarum Marinarum et Coraliorum quae suspersunt tabulae/ Die Conchylien, Seesterne und Meergewachse der ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung nach den vorhandenen neun und vierzig Kupferstafeln mit einer kurzen Beschreibung von Johann Samuel Schröter, Nürmberg.
 • 1766 – Chardon de Rieule, Projekt zgromadzenia bez żadnych wydatków wszystkich bogactw naturalnych Polski, w: B. Hryniewiecki, Projekt Stefana de Rieul’a stworzenia w Warszawie Muzeum przyrodniczego w wieku XVIII, […]
 • 1785 – Józef Salezy Ossoliński, Projekt Galerii Sztuk Wyzwolonych Narodowej, 1785, w: M. Chamcówna, Józefa Salezego Ossolińskiego „Projekt galerii sztuk wyzwolonych narodowej” w: Nauki pedagogiczne i psychologia 1959, s. 109-121
 • 1822 – Jan Feliks Piwarski, Wiadomość o gabinecie rycin z publiczną narodową biblioteką połączonym, „Gazeta Literacka”, nr 38, 200-204, 39, 205-209, 40, 217-221, 41, 229-233, 42, 241-244 (wybór)
 • 1823 – Kajetan Niezabitowski, Krótki spis niektórych starożytnych zabytków zjnaydyiących się w zbiorze obywatele prowincji Żmudzkiej Dionizego Paszkiewicza, „Dziennik wileński”, 6, 157-161
 • 1826 – Dionizy Paszkiewicz, O dębie maiącycm lat przeszło tysiąc zwanym Baublis, który rósł na Żmudzi …, „Dziennik Warszawski”, t. IV, s. 37-46
 • 1840 – Statuta Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych z Szamotuł
 • 1847- Wincenty Pol, Muzeum Natury we Lwowie, Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich, z. IV, 1847, s. 333-371; z. V, s. 445-499
 • 1850 – Jan Jundziłł, Gabinet historyi naturalney i ogród botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków, 25-44
 • 1850 – Odezwa Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań wraz ze Skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju, Kraków
 • 1858 – Julian Bartoszewicz, Konstanty Świdziński i jego wieczysta fundacja, Warszawa
 • 1876 – Zygmunta Działowskiego Mowę na otwarcie Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w d. 26 listopada
 • 1879 – A.J. Śledziński,  Poradnik dla urządzających zbiory przyrodnicze, Kraków
 • 1878 – Teodor Ziemięcki, Muzeum Narodowe w Krakowie: projekt T. Ziemięckiego: członka kom. arch. Akad. Umiej.
 • 1879 – Teodor Ziemięcki, Zamek na Wawelu i Muzeum Narodowe
 • 1882 – Wawrzyńca Benzelstjerna Engelströma Kilka słów o Edwardzie Rastawieckim i rzeczywistym znaczeniu naszej Galerii Narodowej w Poznaniu; Statut bractwa Bogarodzicowego w Chełmie (1882)
 • 1884 – Zygmunt Działowski, Mowa na otwarcie Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w d. 26 listopada 1876, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 7-13
 • 1882 – Wawrzyniec Benzelstjerna Engelström, Kilka słów o Edwardzie Rastawieckim i rzeczywistym znaczeniu naszej Galerii Narodowej w Poznaniu, Poznań
 • 1904 – Mowa z okazji otwarcia nowego gmachu Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu (1904)
 • 1905 –  Aleksander Czołowski, W sprawie umieszczenia archiwum i Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Lwów
 • 1906 – Feliks Jasieński, Przewodnik po dziele japońskim Oddziału Muzeum Narodowego, Kraków
 • 1908 – Władysław Eielski, Akropolis projekt zbudowania Wawelu obmyślany przez Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego, Architekt, IX, s. 49-62
 • 1910 – Maciesza Aleksander, Zasady organizacji muzeów krajoznawczych, Ziemia
 • 1910-1912 – Stefan Stobiecki, W sprawie krajowego muzeum przyrodniczego, I i II, Kraków
 • 1911 – Marian Raciborski (red.), Wskazówki dla zakładających muzea przyrodniczo-krajoznawcze, Lwów
 • 1913 – Aniela Chmielińska, W jakim celu tworzymy muzeum w Łowiczu?, Łowicz
 • 1914 – Zenon Przesmycki (Miriam), Pro Arte, Lwów
 • 1914 – Mieczysław Treter W sprawie polskiego muzeum wojny
 • 1915 – Bronisław Piłsudski, Muzeum Tatrzańskie im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem. Zadania i sposoby prowadzenia działu ludoznawczego, Kraków
 • 1915 – Eligiusza Niewiadomskiego Przyszłe muzea Warszawy
 • 1917 – Maciej Szukiewicz, Muzeum teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego (projekt), Kraków
 • 1917 – Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium mm muzeologiczne, Kijów

oprac. Tomasz de Rosset, Aldona Tołysz, Michał F. Woźniak
e-oprac. Małgosia Baka

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka