Rolnik, publicysta, wydawca prac dot. rolnictwa, społecznik. W latach 1852-1855 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ, odbył także studia rolnicze; współtwórca [?] Muzeum Pszczelniczego, pomysłodawca Muzeum mleczarskiego.

Więcej na temat Zygmunta Jaroszewskiego zob.:

Wacław Wandurski, Ś.p. Zygmunt Janina Jaroszewski, Tygodnik Illustrowany 1891, nr 66, s. 213-214.

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz