Pszczelarz, ichtiolog. Urodził się na Żmudzi, wykształcił w Wilnie i na politechnice w Petersburgu. Studia z nauk przyrodniczych kontynuował w Szkole Rolniczej w Żabikowie pod Poznaniem, w Prószkowie na Śląsku, na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie na Sorbonie i w Collège de France. Autor szeregu publikacji z dziedziny pszczelarstwa, a szczególnie cenionej przez współczesnych „Anatomii pszczoły” (1875). Odbywał praktykę z dziedziny ichtiologii w South Kensington. Po powrocie do kraju działał przede wszystkim w dziedzinie piscikultury, przyczyniając się do założenia ponad 400 gospodarstw rybnych, m.in. w Złotym Potoku. W 1876 roku uczestniczył w Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Szwalach, gdzie zaprezentował kolekcję z dziedziny ichtiologii wraz z pokazem hodowli ryb. Ok. 1878 roku opracował projekt Warszawskiego Muzeum Rybactwa.

Więcej na temat Michała Girdwonia:

Gloger Zygmunt, Wiadomości Literackie [O Girdwojniu i jego pracach], Biblioteka Warszawska, 1876, t. II, s. 652
Maleszewski Władysław, Michał Gwirdojn, Biesiada Literacka: Pismo literacko-polityczne illustrowane, 1880, t. 9, nr 211, s. 39, 42

Na temat projektu muzeum zob. m.in.:

Girdwoń Michał, Ignorowane skarby, Gazeta Rolnicza: pismo tygodniowe, 1880, r. 20, nr 6, s. 57-59
Gloger Zygmunt, Warszawskie muzeum rybactwa, Echo (Warszawa), 1878, nr 110
Na ilustracji Michał Gwirdojn, Biesiada Literacka: Pismo literacko-polityczne illustrowane, 1880, t. 9, nr 211, s. 37

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz