Ten nośny tytuł zapowiadał jedną z wielu ekspozycji urządzanych przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Została ona otwarta 8 marca, brało w niej udział 132 wystawców warszawskich, 43 z terenu Królestwa i 10 z Cesarstwa. Wyroby – krajowe i zagraniczne – prezentowane były w kilku działach:

– wyroby stolarskie, rzeźbiarskie i tokarskie
– wyroby z metali
– wyroby ze skóry
– wyroby ceramiczne i szklane
– wyroby introligatorskie
– wyroby perfumiarskie i mydlarskie
– instrumenty muzyczne
– wyroby krawieckie, gumowe i pasmanteryjne
– wszelkiego rodzaju wyroby galanteryjne, piernikarskie i cukiernicze
– wyroby szkół

Na wystawie zaprezentowano wiele nowości przywiezionych z wystawy paryskiej, m.in. hamak i szczotka mechaniczna do dywanów. Jak można przeczytać w prasie: “Z wyrobów pozamiejscowych dużą przyszłość ma przed sobą podróżne łóżko-walizka, zbudowane w Siedlcach przez porucznika Guntera. Przedstawia ono szeroką walizkę podróż, która przy rozłożeniu tworzy zupełnie wygodne łóżko”.

Na ekspozycji zaprezentowano także inne nowinki techniczne: “Wchodzącego do głównej sali uderza dźwięk elektrycznego dzwonka: to zakład aparatów elektrotechnicznych p. Jana Molteniego wystawił automatyczne przyrządy, ostrzegające zlewy kuchenne od przelewu wody, oznaczające przybór wody w rzekach […]”. Nie obył się bez pomysłów nietrafionych: “Pan Fiszer wystawił kwiaty z wosku; ładny to wyrób, lecz niepraktyczny: kwiaty w pokoju trzymane prędko topnieją”.

Wystawie towarzyszył niewielki “Katalog wystawy wyrobów rzemieślnicznych oraz przedmiotów wchodzących w zakres handlu wywozowego w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, w mies. marcu i kwietniu 1890 roku odbytej / wydany staraniem Kancelaryi Muzuem”, Warszawa : Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1890

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
Wystawa przedmiotów rzemieślniczych, Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, 1890, t. 25, nr 12, s. 165-166
Wystawa przedmiotów rzemieślniczych, Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, 1890, t. 25, nr 13 s. 182-183
Wystawa przedmiotów rzemieślniczych, Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, 1890, t. 25, nr 14 s. 197


Na ilustracji budynek Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, widok gmachu przy Krakowskim Przedmieściu 66, fot. 1905, fotografia, zbiory Muzeum Narodowe w Warszawie

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz