Katalog wystawy wyrobów rzemieślnicznych oraz przedmiotów wchodzących w zakres handlu wywozowego w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, w mies. marcu i kwietniu 1890 roku odbytej / wydany staraniem Kancelaryi Muzuem, Warszawa: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1890

zasób Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 3.16.11.30.

Dodaj komentarz