Inżynier, przemysłowiec, działacz społeczny, zastępca prezesa Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w Warszawie. Inicjator, a w latach 1891-1906 dyrektor (przewodniczący komisji) Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. Pomysłodawca i organizator Wyższych Kursów Przemysłowo – Rolniczych w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie w 1911 roku.

Więcej na temat Kisiela-Kiślańskiego:

Władysław Teodor Kiślański , Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

Na fotografii: Władysław Kisiel-Kiślański, źródło: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2006/rme11/stronki/2.html

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz